EM VÀ CÁC BẠN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
6
download

EM VÀ CÁC BẠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền được học tập , có quyền được vui chơi , có quyền được kết giao bạn bè . Cần phải đoàn kết thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi . - Hình thành cho Học sinh : kỹ năng nhận xét , đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi học khi chơi với bạn . Hành vi cư xử đúng với bạn .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EM VÀ CÁC BẠN

  1. O C EM VÀ CÁC B N I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : Tr em có quy n ư c h c t p , có quy n ư c vui chơi , có quy n ư c k t giao b n bè . C n ph i oàn k t thân ái v i b n khi cùng h c cùng chơi . - Hình thành cho H c sinh : k năng nh n xét , ánh giá hành vi c a b n thân và ngư i khác khi h c khi chơi v i b n . Hành vi cư x úng v i b n . II DÙNG D Y H C : - M i H c sinh có 3 bông hoa chơi TC “ T ng hoa ” , Giáo viên có m t l ng hoa nh ng hoa khi chơi - Bút màu , gi y v , ph n thư ng cho 3 H c sinh . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b V BT . 2.Ki m tra bài cũ : - Khi g p th y cô giáo em c n ph i làm gì ? - Em c n ph i làm gì t lòng kính tr ng và bi t ơn th y cô giáo ? - Khi b n em chưa l phép , vâng l i th y cô giáo thì em s làm gì ?
  2. - Nh n xét bài cũ , KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Trò chơi Mt : Qua trò chơi H c sinh nh n bi t - H c sinh l p l i tên cư x úng v i các b n khi h c khi chơi s bài h c ư c nhi u b n quý m n . - Giáo viên nêu ra cách chơi : M i H c sinh ch n 3 b n mình thích - H c sinh l n lư t b hoa ư c cùng h c cùng chơi nh t và vi t tên vào l ng . b n ó lên hoa t ng b n . - Giáo viên chuy n hoa n nh ng em ư c b n ch n. - Giáo viên ch n ra 3 H c sinh ư c t ng nhi u hoa nh t , khen và t ng quà cho các em . * àm tho i - H c sinh nêu lý do t i sao t ng hoa cho b n ? - Em có mu n ư c t ng nhi u hoa
  3. như b n A , b n B không ? ta hãy tìm hi u xem vì sao 3 b n này ư c các b n t ng hoa nhi u th ? - Giáo viên h i H c sinh nêu lý do vì sao em t ng hoa cho b n A ? cho b n B ? - H c sinh tr l i : * K t lu n : 3 b n ư c t ng nhi u - Các b n cùng h c hoa vì ã bi t cư x úng v i các b n khi cùng chơi v i nhau . h c , khi chơi . - Có nhi u b n cùng h c cùng chơi s vui hơn m t mình . Ho t ng 2 : àm tho i - Thương yêu , Mt : H c sinh bi t nh n xét , nêu n i như ng nh n , giúp b n dung tranh . trong m i vi c . - Giáo viên h i : + Các b n nh trong tranh ang làm gì ? + Chơi h c m t mình vui hơn hay có b n cùng h c cùng chơi vui hơn ? - H c sinh quan sát tranh nêu ư c : + Mu n có nhi u b n cùng h c cùng chơi , em c n ph i i x v i b n như th + T1,3,5,6 là nh ng hành nào ? vi nên làm khi cùng h c cùng chơi v i b n . * k t lu n : Tr em có quy n ư c h c t p , ư c vui chơi , ư c t do k t b n . + Tranh 2,4 là hành vi
  4. Có b n cùng h c cùng chơi s vui hơn n u không nên làm . ch có m t mình . Mu n có nhi u b n cùng - H c sinh tr l i b h c cùng chơi ph i bi t cư x t t v i b n . sung cho nhau . Ho t ng 3 : Th o lu n nhóm Mt : h c sinh bi t phân bi t hành vi nên làm và hành vi không nên làm . - Cho H c sinh quan sát tranh BT3 - Giáo viên nêu yêu c u c a bài : Xem tranh và nh n xét vi c nào nên làm và không nên làm . - Cho H c sinh nêu : Vì sao nên làm và không nên làm . 4.C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng tích c c . - D n h c sinh v nhà ôn bài và xem yêu c u c a BT4 , chu n b gi y bút v tranh b n c a em . 5. Rút kinh nghi m - B sung : -
Đồng bộ tài khoản