Enabling Notifications with Events

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

Enabling Notifications with Events

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo cho phép với sự kiện Trong phần trước, bạn đã thấy làm thế nào để tuyên bố một loại đại biểu, gọi một đại biểu, và tạo ra các trường hợp đại biểu. Tuy nhiên, đây chỉ là một nửa câu chuyện. Mặc dù các đại biểu cho phép bạn gọi bất kỳ số lượng các phương pháp gián tiếp, bạn vẫn phải gọi các đại biểu một cách rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, nó sẽ là hữu ích để có các đại biểu tự động chạy khi cái gì đáng kể xảy ra....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Enabling Notifications with Events

  1. Enabling Notifications with Events In the previous section, you saw how to declare a delegate type, call a delegate, and create delegate instances. However, this is only half the story. Although delegates allow you to invoke any number of methods indirectly, you still have to invoke the delegate explicitly. In many cases, it would be useful to have the delegate run automatically when something significant happens. For example, in the automated factory scenario, it could be vital to be able to invoke the stopMachinery delegate and halt the equipment if a machine overheats. In the .NET Framework, events allow you to define and trap significant actions, and arrange for a delegate to be called to handle the situation. Many classes in the .NET Framework expose events. Most of the controls that you can place on a Windows form, and the Windows Form class itself, use events to allow you to run code when, for example, the user clicks a button or types something in to a field. You can also define your own events.  
Đồng bộ tài khoản