ENGLISH FOR BEGINER

Chia sẻ: LE^ CO^NG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
271
lượt xem
208
download

ENGLISH FOR BEGINER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chào hỏi một người chưa từng gặp mặt: How is your today? Ngày hôm nay của bạn thế nào? (Is/are __to day; was/were_ yesterday). I have a good day.(Tôi có một ngày tốt). (have a good day! chúc bạn có một ngày tốt lành). What is your name? ( first name: Tên. last name = surname: họ. middle name: tên lót).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ENGLISH FOR BEGINER

Đồng bộ tài khoản