English for Business (Lesson 15)90

Chia sẻ: Thanh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
399
lượt xem
294
download

English for Business (Lesson 15)90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson 15: A presentation (part 2) Bài 15: Thuyết trình (phần 2) Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, nước Úc. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English for Business (Lesson 15)90

Đồng bộ tài khoản