English grammar drills part 30

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

English grammar drills part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

All of the nouns in the following list form their plural in the regular way with a single sibilant sound spelled -s. Depending on the nature of the final sound in the singular form of the noun, the -5 can be pronounced either /s/ or /z/.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English grammar drills part 30

Đồng bộ tài khoản