English Test 4

Chia sẻ: Jiang Nan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
390
lượt xem
58
download

English Test 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Did you see that fascinating wildlife programme…… (A) on (B) at C) in (D) by 2. I got very nervous during the exam. When the examiner askekd my name, my mind went competely………… (A) empty (B) bank C) white (D) void 3. Some people are

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: English Test 4

Đồng bộ tài khoản