Error handling

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
69
lượt xem
9
download

Error handling

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Objective: - Identify common exceptions - Describle the three basic types of exceptions. - Write exception handling routines

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Error handling

Đồng bộ tài khoản