EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt

Chia sẻ: Simagic Sih | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
877
lượt xem
362
download

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 2: talking to a stranger (bắt chuyện với một người lạ) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Cũng giống như ở Bài 1, bây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt

Đồng bộ tài khoản