Excel 2007: Sử dụng hàm 2

Chia sẻ: hohoanglongkt

Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng hàm trong excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Excel 2007: Sử dụng hàm 2

BÀI 20 NGÀY 17.1.2010 SOẠN THEO SSDG 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30 Bài tập Cơ bản EXCEL 2007 của SSDG.rar (76.41 MB) :
http://www.mediafire.com/?zntyykz05yg
BÀI TẬP 14 :

Download : 30 Bài tập Cơ bản EXCEL 2007 của SSDG.rar (76.41 MB) :
http://www.mediafire.com/?zntyykz05yg


GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ax + b = 0  :


12
Nhấp Ô C3 > 


• Nếu a=0 , b=0 thì in câu “ PT Vô định : Bạn nhập như sau :
=if(and(C3=0,D3=0),“PT Vô định”,

• Nếu a=0 , b0 thì “ PT Vô nghiệm : Bạn nhập như sau :
if=(and(C3=0,D30),“PT Vô nghiệm”,

• Nếu a0,b=0, thì nghiệm x=0 : Bạn nhập như sau :
If(and(C30,D3=0),

• Nếu a0,b0 thì nghiệm : x=­b/a : Bạn nhập như sau :
0,­D3/C3)))


•  
Công thức đã tạo  :
=if(and(C3=0,D3=0),“PT Vô định”,if=(and(C3=0,D30),“PT Vô 
nghiệm”,If(and(C30,D3=0),0,­D3/C3)))
13
Kết quả : 
PT Vô định . Rê xuống để copy công thức cho các Ô còn lại .
BÀI THỰC TẬP BỔ SUNG 

1.Hàm AVERAGE
Hàm AVERAGE cho kết quả là giá trị trung bình số học của các đối số.
14
Cú pháp: AVERAGE(number1,number2, …)
Các tham số: tương tự hàm MIN và MAX.

Ví dụ:
= AVERAGE(5,7,6) = 6. 
= AVERAGE(10,15,9) = 11,33

Điểm Trung Bình : Dùng HÀM AVERAGE , cú pháp có 2 cách :
Cách thứ 1 : AVERAGE(E4:G4)
Cách Thứ 2 : AVERAGE(E4,F4,G4)
15
2.Hàm ROUND : LÀM TRÒN SỐ : SỐ CHẴN ­ SỐ LẺ

Làm tròn giá trị "x" đến "n" chữ số
Cú pháp nè : =round(x,n)
n>0 : làm tròn phần thập phân của "x" đến "n" chữ số
n=0 : làm tròn hết phần thập phân của "x"
n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản