Excel 2010 part 6

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
79
lượt xem
21
download

Excel 2010 part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chèn một Cell hay Range Nếu bạn cần thêm dữ liệu vào một phạm vi hiện tại, bạn có thể chèn một tế bào đơn lẻ hoặc một dải các tế bào trong phạm vi đó. Khi bạn chèn một ô hoặc một dãy, Excel thay đổi các dữ liệu hiện có để chứa các tế bào mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel 2010 part 6

Đồng bộ tài khoản