Exchange 2007 part 1

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
134
lượt xem
54
download

Exchange 2007 part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 Install Exchange Server 2007 I. Các bước chuẩn bị: 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS, có ASP.Net (không cần SMTP, NNTP như Ex2K3) 4. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework 2.0 b. Install MMC 3.0 c. Install MS PowerShell 3.0 d. Install Hotfix cho Net Framework 2.0 5. Install Exchange Server

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 1

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Mục lục Install Exchange Server 2007 ............................................................................. 2 Recipient Manage ............................................................................................ 21 Store Management ........................................................................................... 37 Managing Address List .................................................................................... 48 Email Address Policy ....................................................................................... 63 Messaging Policy ............................................................................................. 71 Internet Protocol............................................................................................... 81 SMTP ............................................................................................................... 93 Anti Spam ........................................................................................................ 96 VSIC Education Corporation Trang 1
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Install Exchange Server 2007 I. Các bước chuẩn bị: 1. Máy làm Domain Controller 2. Raise Doman Functional Level 3. Install IIS, có ASP.Net (không cần SMTP, NNTP như Ex2K3) 4. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install Net Framework 2.0 b. Install MMC 3.0 c. Install MS PowerShell 3.0 d. Install Hotfix cho Net Framework 2.0 5. Install Exchange Server 2007 II. Thực hiện: 1. Máy làm Domain Controller : Cấu hình DNS lên domain - Bỏ PW policy 2. Raise Doman Functional Level Vào Run, gõ vào dsa.msc OK Màn hình Active Directory Users and Computers mở ra, Right Click (RC) trên tên domain chọn Raise Domain Functional Level … VSIC Education Corporation Trang 2
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong Select an available domain functional level, click mũi tên xuống chọn Windows Server 2003 click Raise Trong màn hình này, nhấn OK Trong màn hình này, nhấn OK 3. Install IIS : Vào Run, gõ vào appwiz.cpl chọn Add/Remove Windows Components chọn Application Server chọn Detals đánh dấu chọn ASP.Net …. 4. Màn hình trước khi Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7: Lưu ý các dòng Step 1 … Step 5 đều nổi lên các chương trình đó hiện nay chưa được install lên máy VSIC Education Corporation Trang 3
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 5. Install các chương trình cần thiết hỗ trợ cho việc cài đặt Exchange Server 2K7 a. Install .Net Framework : chạy file dotnetfx2.0.exe Màn hình .Net Framework 2.0 xuất hiện Next VSIC Education Corporation Trang 4
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Đánh dấu chọn vào ô I accept the term of the License Agreement Install Màn hình setup của .Net Framework 2.0 VSIC Education Corporation Trang 5
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Sau khi install xong Finish b. Install MMC 3.0 : chạy file MMC3.0 2K3-KB907265- x86-ENU.exe Next VSIC Education Corporation Trang 6
  7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Chọn I Agree Next C/trình sẽ intsall và … VSIC Education Corporation Trang 7
  8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn Finish Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net và MMC 3.0 VSIC Education Corporation Trang 8
  9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Install MS PowerShell 3.0: chạy file WindowsServer200 3-KB926139- PowerShell.exe Nhấn I Agree và nhấn Next. Chương trình sẽ install và … VSIC Education Corporation Trang 9
Đồng bộ tài khoản