Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 phần 1

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh, bỏ màu viền và vẽ một hình vuông phủ vừa kín lớp background

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 phần 1

  1. Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows (P3) Nguồn : quantrimang.com  1. Tạo 1 file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Đổi tên lớp hiện có thành background và tạo một lớp mới tên square Hình 2 3. Dùng công cụ Rectangle Tool chỉnh màu tô là xanh, bỏ màu viền và vẽ một hình vuông phủ vừa kín lớp background
  2. Hình 3 4. Khóa lớp hiện có lại và tạo một lớp mới tên là lines Hình 4 5. Dùng công cụ Rectangle Tool, bỏ màu viền, chỉnh màu tô là trắng và vẽ 2 đường thẳng Hình 5 6. Khóa lớp lines lại và tạo một lớp mới tên là text
  3. Hình 6 7. Chọn công cụ Text Tool và gõ vào dòng chữ “Windows is startting up…” và chỉnh kích thước cho phù hợp Hình 7 8. Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên là flag Hình 8 9. Dùng công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu sắc cho phù hợp và vẽ hình lá cờ
  4. windows (bạn cũng có thể copy từ bài 2) Hình 9 10. Khóa lớp flag lại, mở khóa lớp text, nhấp chuột phải vào Frame 15 của lớp text và chọn Insert KeyFrame Hình 10  
Đồng bộ tài khoản