Form Liên hệ nổi lên khi trỏ dấu nháy vào Hiệu ứng đẹp cho form liên hệ .

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
18
download

Form Liên hệ nổi lên khi trỏ dấu nháy vào Hiệu ứng đẹp cho form liên hệ .

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Form Liên hệ nổi lên khi trỏ dấu nháy vào Hiệu ứng đẹp cho form liên hệ . Chỉ cần vài dòng CSS là ok demo : http://hoangth.webdoanhnghiep.org/3/ Bước 1 : CSS - Copy đoạn code bên dưới vào dán vào thẻ head PHP Code: body{ font-family: verdana,font-size: 12px;color: #FFFFFF;backgroundcolor:#ffffff} .en1 { font-size: 10px;font-family: Verdana } .input1{ font-family: verdana;background-color: #EEEEEE;borderbottom: #FFFFFF 1px solid;border-left: #CCCCCC 1px solid;borderright: #FFFFFF 1px solid;border-top: #CCCCCC 1px solid;fontsize: 12px; } .input1-bor { font-family:verdana;background-color:#F0F8FF;font-size: 12px; border: 1px solid #333333;} ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Form Liên hệ nổi lên khi trỏ dấu nháy vào Hiệu ứng đẹp cho form liên hệ .

  1. Form Liên hệ nổi lên khi trỏ dấu nháy vào Hiệu ứng đẹp cho form liên hệ . Chỉ cần vài dòng CSS là ok demo : http://hoangth.webdoanhnghiep.org/3/ Bước 1 : CSS - Copy đoạn code bên dưới vào dán vào thẻ head PHP Code: body{ font-family: verdana,font-size: 12px;color: #FFFFFF;background- color:#ffffff} .en1 { font-size: 10px;font-family: Verdana } .input1{ font-family: verdana;background-color: #EEEEEE;border- bottom: #FFFFFF 1px solid;border-left: #CCCCCC 1px solid;border- right: #FFFFFF 1px solid;border-top: #CCCCCC 1px solid;font- size: 12px; } .input1-bor { font-family:verdana;background-color:#F0F8FF;font-size: 12px; border: 1px solid #333333;} Bước 2: Chèn hiệu ứng cho text field PHP Code: Code mẫu PHP Code: Lien He  
  2.       ;
Đồng bộ tài khoản