Fravo Cisco 642-811 2.0

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
84
lượt xem
13
download

Fravo Cisco 642-811 2.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Q1. Which feature will put a switch port into the error-disabled state upon receipt of Spanning Tree data messages, requiring a network administrator to manually put the port back in service? A. Loop Guard B. Port Fast C. BDPU Guard D. Root Guard E. BDPU Filtering

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Fravo Cisco 642-811 2.0

Đồng bộ tài khoản