Gán ảnh MAP xe hơi với 3DS MAX 9 Phần 3

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
191
lượt xem
79
download

Gán ảnh MAP xe hơi với 3DS MAX 9 Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bảng cuộn Blinn Basic Parameters, nhấp nút None tại mục Diffuse định vị trí gán ảnh map. Hộp thoại Material/Map Browser xuất hiện, nhấp đúp chọn Bitmap. Hộp thoại Select Bitmap Image File hiển thị, chọn file ảnh có tên MAT TRUOC XE được lưu trong dĩa CD kèm theo. Nhấp Open chấp nhận. Chọn Assign Material to Selection gán vật liệu lên mặt phẳng đang chọn. Nhấp biểu tượng Show Map in Viewport nhằm hiển thị ảnh map vừa gán trong vùng nhìn. Ảnh map được hiển thị trong vùng nhìn Perspective. Tại vùng điều khiển hướng nhìn, chọn Arc Rotate cho phép xoay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gán ảnh MAP xe hơi với 3DS MAX 9 Phần 3

  1. GÁN ẢNH MAP XE HƠI VỚI 3DS MAX 9 Trong bảng cuộn Blinn Basic Parameters, nhấp nút None tại mục Diffuse định vị trí gán ảnh map. Hộp thoại Material/Map Browser xuất hiện, nhấp đúp chọn Bitmap.
  2. Hộp thoại Select Bitmap Image File hiển thị, chọn file ảnh có tên MAT TRUOC XE được lưu trong dĩa CD kèm theo. Nhấp Open chấp nhận.
  3. Chọn Assign Material to Selection gán vật liệu lên mặt phẳng đang chọn. Nhấp biểu tượng Show Map in Viewport nhằm hiển thị ảnh map vừa gán trong vùng nhìn.
  4. Ảnh map được hiển thị trong vùng nhìn Perspective. Tại vùng điều khiển hướng nhìn, chọn Arc Rotate cho phép xoay vùng nhìn. Nhấp và kéo rê xoay vùng nhìn Perspective sao cho thấy ảnh map vừa gán rõ nét hơn.
  5. Nhấn phím F9 xem kết quả ảnh thật tại vùng nhìn Perspective.
  6. Sau khi tạo các mặt phẳng vuông góc nhau, bài tập này hướng dẫn gán ảnh map cho các mặt phẳng này làm cơ sở khi dựng mô hình xe hơi. Về phương diện kỹ thuật, nếu dùng phiên bản cũ hơn như 3ds Max 7.0 hay 3ds Max 8.0 cũng không ảnh hưởng đến quá trình thực hành. Độ khó: 3/10. Bước tiếp theo, gán ảnh map xe hơi được thiết kế sẵn cho các mặt phẳng. Mặt phẳng dựng sau cùng đang được chọn. Chọn công cụ Material Editor mở bảng biên tập vật liệu. Bảng Material Editor xuất hiện với Slot mẫu vật liệu đầu tiên được chọn. Đặt tên MAT SAU XE cho ô vật liệu này để dễ phân biệt với các ô vật liệu khác. Trong thanh cuộn Shader Basic Parameters, đánh hộp kiểm 2-Sided để gán lên cả hai mặt cho đối tượng.
  7. Trong bảng cuộn Blinn Basic Parameters, nhấp nút None bên phải ô màu Diffuse gán ảnh map tại vị trí này.
  8.  
Đồng bộ tài khoản