Gán vật liệu cho quả cam với 3D Max P2

Chia sẻ: vongsuiphat

Trong hộp thoại Save File As vừa hiển thị, nhập tên My_orange.max trong vùng file name của hộp thoại này. Nhấp Save để lưu nó. THÊM ÁNH SÁNG Theo mặc định 3D Studio tự đặt hai nguồn sáng trong scene của bạn. Đây là các nguồn sáng đang chiếu sáng cho đối tượng trong vùng nhìn. Bạn có thể đặt các nguồn sáng ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Cách đặt nguồn sáng mặc định. Trên thanh trình đơn, nhấp chuột chọn Customize Viewport Configuration. Trong mục Render Method của hộp thoại Viewport Configuration vừa hiển thị, nhấp chọn...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản