GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

Chia sẻ: convert111

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs trình bày được sự cần thiết phải chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến. Phương pháp sử dụng tác nhân vật lí, hoá học để gây đột biến.HS giải thích được sự giống nhau và khác nhau trong việc sử dụng các thể gây đột biến. - Rèn luyện cho hs kĩ năng nghiên cứu thông tin phát hiện kiến thức, so sánh tổng hợp, khái quát hoá kiến thức. - Giáo dục ý thức tìm hiểu thành tựu khoa học,...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản