Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
4
download

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

  1. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí Gia hạn giấy phép khai thác 2.000.000 Thông tư số khoáng sản (lệ phí tính bằng 50% 1. đồng/1 giấy 20/2005/TT-BTC mức lệ phícấp giấy phép khai thác: phép gia hạn ng... 4.000.000 đồng/1 giấy phép) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình 1. Bước 1: Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để được hướng dẫn, lấy mẫu.
  3. Tên bước Mô tả bước Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết 2. Bước 2: biên nhận hồ sơ. - Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ. Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và nhận giấy phép gia hạn, 3. Bước 3: thừa kế, trả lại, chuyển nhượng, quyền hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ. Trong quá trình tiến hành khảo sát thực tế nếu hồ sơ không giải 4. Ghi chú quyết được thì sẽ có văn bản trả lời không giải quyết hồ sơ.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu); 2. Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản (theo mẫu); Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện: nộp thuế, bồi thường thiệt hại, bảo vệ môi 3. trường, phục hồi đất đai ở các diện tích đã chấm dứt hoạt động khai thác; Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, Khai thác) khoáng sản hệ tọa độ VN2000 4. tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000 (theo mẫu); do đơn vị có chức năng đo vẽ lập. Số bộ hồ sơ: 04 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 1. Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 01/2006/TT-BTNMT...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 2. Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản 01/2006/TT-BTNMT... Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, Khai thác) Thông tư số 3. khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 01/2006/TT-BTNMT... 1:10.000 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
Đồng bộ tài khoản