Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
2
download

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên

  1. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Hai mươi (20) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đề án, báo cáo có lưu lượng nước 8.500.000 đ Quyết định số 1. xả từ 5.000 đến dưới x50% 59/2006/QĐ-BTC... 10.000m3/ngày đêm
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đề án, báo cáo có lưu lượng nước 11.600.000 đ 2. xả từ 10.000 đến dưới x50% 20.000m3/ngày đêm Đề án, báo cáo có lưu lượng nước 14.600.000 đ 3. xả từ 20.000 đến 30.000m3/ngày x50% đêm Đề án, báo cáo có lưu lượng nước 17.700.000 đ 4. trên 30.000m3/ngày đêm x50% 5. Lệ phí cấp giấy phép 50.000đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước
  3. Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo 1. quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Cục Quản lý tài nguyên nước; Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ 2. chức, cá nhân xin cấp phép; - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy 3. phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân; Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, 4. phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; 2. Giấy phép đã được cấp; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại 3. thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; 4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép; Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội 5. dung giấy phép. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 02/2005/TT- 1. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy BTNMT, ng... phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu 04-
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định a/GĐXNT) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản