Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 3

Chia sẻ: Dinh Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
301
lượt xem
96
download

Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 3 trình bày về hiện tượng quá độ trong các mạch RLC do ThS. Vũ Chiến Thức biên soạn. Trong chương II chúng ta đã xét các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện ở chế độ xác lập, trong đó chủ yếu dựa vào hai định luật Kirchhoff về điện áp và dòng điện. Sang chương này sẽ đi sâu vào nghiên cứu phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ quá độ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh lý thuyết mạch - Chương 3

  1. Chương 3 HIỆN TƯỢNG QUÁ ĐỘ TRONG CÁC MẠCH RLC ThS. Vũ Chiến Thắng Bài giảng: Lý thuyết mạch
  2. Giới thiệu  Trong chương II chúng ta đã xét các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện ở chế độ xác lập, trong đó chủ yếu dựa vào hai định luật Kirchhoff về điện áp và dòng điện. Sang chương này sẽ đi sâu vào nghiên cứu phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ quá độ.
  3. 3.1. Biến đổi Laplace  Biến đổi Laplace thuận (viết tắt là LT) của hàm gốc f(t) trong miền thời gian sẽ tương ứng là một ảnh F(p) trong miền tần số phức p.
  4. 3.1. Biến đổi Laplace Một số hàm gốc ảnh thường dùng
  5. 3.2. Các thông số của mạch điện trong miền p  Điện trở  Điện cảm  Điện dung
  6. 3.3. Ứng dụng biến đổi Laplace để giải bài toán mạch quá độ RLC  Xác định điều kiện đầu của bài toán  Chuyển sang miền p  Giải bài toán trong miền p  Chuyển kết quả trong miền p về miền thời gian
Đồng bộ tài khoản