Gia tăng tai biến mạch máu não ở người trẻ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
9
download

Gia tăng tai biến mạch máu não ở người trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên nhân về não là tình trạng xuất huyết do vỡ dị dạng mạch máu não. Dị dạng này có từ lâu, tiến triển một cách âm thầm mà con người không biết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia tăng tai biến mạch máu não ở người trẻ

  1. Gia tăng tai bi n m ch máu não ngư i tr L i s ng không lành m nh ã khi n b nh tai bi n m ch máu não (TBMMN) và t t tăng t 1,7% lên 2,5%,nh t là trong gi i tr . Nam gi i cao g p 4 l n n TS Lê Văn Thính, trư ng khoa Th n kinh, B nh vi n B ch Mai (Hà N i) cho bi t, m i ngày khoa ti p nh n t 25 - 35 b nh nhân n ng vào vi n trong tình tr ng hôn mê, li t, không nói ư c, ph i th máy và c p c u liên t c vì tt và tai bi n m ch máu não.
  2. áng báo ng, i tư ng m c b nh ang ngày càng tr hoá, trong ó có c tr em và tr sơ sinh. Nhi u thanh niên kho m nh ang làm vi c nhà, ang i ư ng ho c t p th thao... cũng b t qu , không rõ nguyên nhân. Khác v i TBMMN ngư i già ch y u do cao huy t áp, ti u ư ng, xơ v ng m ch... còn ngư i tr ch y u do nguyên nhân v não và tim m ch, trong ó não chi m a s . Nguyên nhân v não là tình tr ng xu t huy t do v d d ng m ch máu não. D d ng này có t lâu, ti n tri n m t cách âm th m mà con ngư i không bi t. Các m ch máu ã d d ng, m i ngày m t giãn ra, y u i. Có m t cơ h i nào ó (do áp l c công vi c nhi u, u ng rư u bia, hút thu c lá, hít hêroin...) làm nh hư ng ns co th t m ch máu, c ng thêm nhi t thay i, nóng l nh
  3. t ng t làm m ch máu co th t nhi u, d n n b v , gây xu t huy t não. Không bi t cách sơ c u d d n t i hôn mê PGS.TS Dương Xuân m, nguyên Trư ng khoa Ph c h i ch c năng B nh vi n TW Quân i 108 cho bi t, i u nguy h i nh t là ngư i nhà khi th y ngư i thân b tai bi n thư ng b d y, lay g i ho c ưa lên xe i c p c u. i u này r t tai h i có th khi n ngư i b nh t vong ngay ho c di n bi n ngày càng tr m tr ng, hôn mê kéo dài. Cách x trí ngay t i ch là: b nh nhân n m yên tĩnh t i ch theo dõi quan sát, ng th i tìm cách báo cho cơ s y t g n nh t. Không v i vã lay l c xoa bóp, ánh gió vì v n ng lúc này s gây thêm t n thương não. N u có nôn m a, quay nghiêng u tránh s c. B nh nhân c n thoáng, không nóng và l nh quá, không nên t p trung ông ngư i n ào, không khí ng t ng t và làm b nh nhân thêm lo l ng, ho ng s ; Không t ti n cho thu c (u ng ho c tiêm) khi chưa có ch nh c a cán b y t ; không v i vã chuy n b nh nhân i b ng cõng, ch xích lô, èo xe máy vì xóc, gây nguy hi m. N u c n ch có th v n
  4. chuy n b ng cáng thương, võng nh nhàng, th n tr ng; N u có i u ki n ch ti n hành theo dõi m ch, o huy t áp, nh p th , h i bi t t nh hay mê. Vi c cho th oxy và v n chuy n do cán b y t quy t nh. TBMMN là m t trong 3 b nh gây t vong hàng u (tim m ch, ung thư, tai bi n m ch máu não). B nh có th gây t vong ngay gi u, ngày u, hay tu n u. Cách phòng ng a và tránh tái phát tai bi n m ch máu não Ng ng hút thu c lá, bia rư u, năng t p th thao, có ch làm vi c và ngh ngơi khoa h c, dinh dư ng y , giàu vitamin, ch t xơ và ít mu i… h n ch ăn ch t béo. Không nên th c gi c ra kh i giư ng ngay vào lúc sáng s m, c n bình tĩnh và ư c s tr giúp n u có d u hi n chóng m t, bu n nôn, au u, tê bì các chi, n a ngư i, au u d d i, khó khăn trong nói ho c hi u ngư i khác...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản