Gia tốc trọng trường luôn có giá trị như nhau với mọi vật

Chia sẻ: heavenmaster1995

Tất cả chúng ta đều được dạy rằng khi không có lực cản của không khí thì tất cả mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc không phụ thuộc vào khối lượng của vật rơi.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản