Giá trị thời gian của tiền tệ

Chia sẻ: diemanh

Giá trị thời gian của tiền tệ: giá trị tương lai, hiện giá, tính lãi gộp và chiết khấu liên tục, giá trị tương lai và hiện tại của dòng tiền, vay trả đầu vốn.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản