Giấy giới thiệu

Chia sẻ: minhlong

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Giấy giới thiệu

Nội dung Text: Giấy giới thiệu

Mã tài liệu: HC – 12 – BM02
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0
CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08
Số: / GT , ngày tháng năm 200 ….

Giấy giới thiệu
Trân trọng giới thiệu ông/bà: …………………….…………………………………

Chức danh/đơn vị: ……………….………………………………………………………

Được cử đến: …….……………….………………………….……………………………

Để: ………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện giúp ông/bà ………….. hoàn thành nhiệm
vụ

(Giấy này có giá trị đến hết ngày …….. tháng ……. năm 200 …)

Ngày ……. tháng …… năm 200 … .
Giám đốc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản