GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: cuonglocnhi

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH -HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn -HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều

Nội dung Text: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Ns:  //2007
Ng:  //2007 
Leâ Ñình Lyù                

Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

I-MỤC TIÊU :
-HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn
-HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều
II- CHUẨN BỊ :
-GV bảng phụ ghi các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
-On lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh
2)các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS
Nêu các bước giải bài toán Các bước giải bài toán bằng cách lập pt :
bằng cách lập phương trình 1) Lập pt :
-Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều
kiện thích hợp cho ẩn )
-Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn
-Lập pt diễn đạt sự tương quan giã các đại lương chưa
biết qua ẩn
2) giải phương trinh
3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời
Hoạt động 2:giải bài toán Hoạt động của Ghi bảng
bằng cách lập hệ pt HS
-GV để giải bài toán bằng cách -HS liên hệ sang 1) VD1: SGK/20
lập hệ pt chúng ta cũng làm bài cũ Giải :
tương tự -HS đọc VD1 Gọi chữ số hàng đơn vị là x và chữ số
-GV đưa VD1:lên bảng phụ -Bài toán yêu cầu hàng chục là y (x,y ∈ Z ; 0 < x, y ≤ 9 )
-GV yêu cầu HS tìm hiểu bài tìm số có 2 chữ => số cần tìm là 10y+x .Khi viết 2 chữ
toán số số ngược nhau ta có số mới : 10x+y
? bài toán yêu cầu tìm gì ? => trở thành có 2 Vì 2 lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn
Vì khi viết chữ số ấy theo thứ đại lượng chưa chữ số hàng chục là 1 nên
tự ngược lại ta vẫn được số có biết là chữ số 2x-y=1(1)
hai chữ số => 2 chữ số ấy khác hàng chục và Vì số mới bé hơn số cũ là 27 nên
0 chữ số hàng đơn (10y +x)-(10x +y) =27
-Hai đại lượng chưa biết là 2 ẩn vị 9y-9x=27 => y-x =3 (2)
của hệ pt => chọn ẩn -HS chọn ẩn Từ (1) và (2) có hệ :
-biểu thị các đại lượng chua biết -biểu thị các đại 2 x − y = 1
khác theo ẩn lượng chưa biết 
khác theo ẩn − x + y = 3
-Gọi HS lập hệ pt Lập hệ pt CVTV:x=4=> y=7 (chọn)
-Yêu cầu HS làm ?2 ( giải hệ pt Vậy số cần tìm 74
và trả lời )
-GV đưa đề bài lên bảng phụ Tính vtốc mỗi xe
?Bài toán yêu cầu điều gì ? -HS chọn ẩn 2)VD2: SGK/21
GV 2 đại lượng cần tìm chính là Gọi vận tốc xe tải là x (km/h) và vận
2 ẩn của hệ => Chọn ẩn y-x=13 tốc xe khách là y(km/h) (x,y nguyên
-Yêu cầu HS làm ?3 ( lập pt xe khách:9/5y dương )
biểu thị mỗi giờ xe khách đi xe tải 14/5 x Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải
nhanh hơn xe tải là 13 km?) cả qđ: là 13 km =>y-x=13 (1)
?4 viết biểu thức biểu thị quảng 9/5 y+14/5 x=189 Đến lúc gặp nhau:
Ns:  //2007
Ng:  //2007 
Leâ Ñình Lyù                
đương đi của mỗi xe ? => pt cả xe khách đi hết 1giờ 48’=9/5 giờ =>
quảng đường dài 189 km ? quảng đường tương ứng là :9/5 .y (km)
-HS lập hệ pt và Xe tải đi hết 1+9/5 = 14/5 (giờ) ,quảng
-Hãy lập hệ pt và giải hệ pt đó giải hệ ( có thể đường là 14/5 .x (km)
(?5) dùng pp thế hoặc Vì cả quảng đường là 189km ta có
-cả lớp giải hệ pt vừa lập cộng đại số ) pt:9/5 y+14/5 x=189 =>9y+14x=945
 y − x = 13(1)
Ta có hệ 
-GV yêu cầu HS trả lời bài toán 9 y + 14 x = 945(2)
Từ (1)=> y=13+x thế vào (2) có
9(13+x)+14x=945
23x=826
x=36 (chọn ) thay vào y=13+x ta có
y=49 (chọn)
Vậy vận tốc xe khách :49km/h. vận
tốc xe tải là 36 km/h
Hoạt động 3: Cũng cố –dặn dò
-GV khắc sâu lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt
- Lưu ý 2 dạng toán đã học
-Bài về nhà :28; 29; 30 Sgk/22
-Chuẩn bị tiết 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản