GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: yesno123

HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn -HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều II- CHUẨN BỊ : -GV bảng phụ ghi các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình -On lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt

Nội dung Text: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I-MỤC TIÊU :


-HS nắm được cách giải b ài toán b ằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn


-HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều


II- CHUẨN BỊ :


-GV b ảng phụ ghi các bước giải b ài toán bằng cách lập hệ phương trình


-On lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2)các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của HSNêu các bước giải bài toán Các bước giải bài toán bằng cách lập pt :

bằng cách lập ph ương trình
1 ) Lập pt :


-Chọn ẩn :chọn đại lượng ch ưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều
kiện thích hợp cho ẩn )


-Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn


-Lập pt diễn đạt sự tương quan giã­ các đại lương chưa

biết qua ẩn


2 ) giải phương trinh


3 ) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lờiHoạt động 2:giải bài toán Hoạt động của Ghi bảng

bằng cách lập hệ pt HS-GV đ ể giải b ài toán bằng cách -HS liên h ệ sang 1) VD1: SGK/20

lập hệ pt chúng ta cũng làm bài cũ
Giải :
tương tự
-HS đọc VD1
Gọi chữ số hàng đơn vị là x và chữ
-GV đưa VD1:lên bảng phụ
-Bài toán yêu số hàng chục là y (x,y  Z ; 0  x, y  9 )

-GV yêu cầu HS tìm hiểu bài cầu tìm số có 2
=> số cần tìm là 10y+x .Khi viết 2
chữ số
toán
chữ số ngược nhau ta có số mới :

? bài toán yêu cầu tìm gì ? => trở th ành có 10x+y

2 đ ại lượng
Vì khi viết chữ số ấy theo thứ Vì 2 lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn
chưa biết là chữ
tự ngược lại ta vẫn được số có chữ số h àng chục là 1 nên
số h àng chục và
hai chữ số => 2 chữ số ấy khác
chữ số hàng đơn 2x-y=1(1)
0
vị
-Hai đại lư ợng chưa b iết là 2 -HS chọn ẩn Vì số mới bé h ơn số cũ là 27 nên

ẩn của hệ pt => chọn ẩn
-biểu thị các đại (10y +x)-(10x +y) =27

-biểu thị các đại lượng chua lượng chưa biết
9 y-9x=27 => y-x =3 (2)
biết khác theo ẩn khác theo ẩn

Từ (1) và (2) có h ệ :
-Gọi HS lập hệ pt Lập hệ pt

2 x  y  1

-Yêu cầu HS làm ?2 ( giải hệ  x  y  3
pt và trả lời )
Tính vtốc mỗi CVTV:x=4=> y=7 (chọn)

-GV đưa đề bài lên bảng phụ xe
Vậy số cần tìm 74
?Bài toán yêu cầu điều gì ? -HS chọn ẩn


GV 2 đ ại lượng cần tìm chính y-x=13
2)VD2: SGK/21
là 2 ẩn của hệ => Chọn ẩn
xe khách:9/5y
Gọi vận tốc xe tải là x (km/h) và vận
-Yêu cầu HS làm ?3 ( lập pt
xe tải 14/5 x tốc xe khách là y(km/h) (x,y nguyên
biểu thị mỗi giờ xe khách đi
dương )
cả qđ:
nhanh hơn xe tải là 13 km?)

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải
?4 viết biểu thức biểu thị 9/5 y+14/5
là 13 km =>y-x=13 (1)
quảng đương đi của mỗi xe ? x=189

=> pt cả quảng đường dài 189 Đến lúc gặp nhau:
km ?
xe khách đi hết 1giờ 48’=9/5 giờ =>
-HS lập hệ pt và
-Hãy lập hệ pt và giải hệ pt đó quảng đư ờng tương ứng là :9/5 .y
giải hệ ( có thể
(?5) (km)
thế
dùng pp

hoặc cộng đại Xe tải đi hết 1+9/5 = 14/5 (giờ)
-cả lớp giải hệ pt vừa lập số ) ,qu ảng đường là 14/5 .x (km)


Vì cả quảng đường là 189km ta có

pt:9/5 y+14/5 x=189 =>9y+14x=945
-GV yêu cầu HS trả lời bài

toán  y  x  13(1)
Ta có hệ 
9 y  14 x  945(2)


Từ (1)=> y=13+x thế vào (2) có


9(13+x)+14x=945


23x=826


x=36 (chọn ) thay vào y=13+x ta có

y=49 (chọn)


Vậy vận tốc xe khách :49km/h. vận

tốc xe tải là 36 km/hHoạt động 3: Cũng cố –dặn dò


-GV khắc sâu lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt


- Lưu ý 2 dạng toán đ ã học


-Bài về nhà :28; 29; 30 Sgk/22


-Chuẩn bị tiết 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản