GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: yesno123

Học sinh biết chọn ẩn ,đặt điều kiện cho ẩn -Học sinh biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập pt bài toán -HS biết trình bày bài giải của nột bài toàn bậc hai

Nội dung Text: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
I-MỤC TIÊU :


-Học sinh biết chọn ẩn ,đặt điều kiện cho ẩn


-Học sinh biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập pt bài toán


-HS biết trình bày bài giải của nột bài toàn bậc hai


II-CHUẨN BỊ :


-GV: Bảng phụ ghi đề bài ,máy tính bỏ túi


HS :ôn tập các bước giải bài toán bằng cách lập pt


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : Kiểm tra sĩ số HS


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:Ví dụ Hoạt động của HS Ghi bảng-GV để giải bài toán b ằng cách -HS nêu 3 bước giải 1) Ví dụ :SGK/57

bài toán bằng cách
lập pt ta làm những bước n ào ? lập pt : Giải :


-GV đưa VD lên b ảng phụ Bước 1:lập pt (…..) Gọi số áo phải may trong một

n gày là x (x  N,x>0)
? Em hãy cho biết bài toán này Bước 2:Giải pt

thuộc dạng nào ? Theo kế hoạch thời gian may
Bước 3: Đối chiếu
3000 áo là : 3000:x
-Ta cần phân tích những đại đk ,trả lời

lượng n ào ? Khi thực hiện một ngày may
-một HS đọc to bài
x+6 áo và may được 2650 áo
-GV vạch sơ đ ồ phân tích lên toán
n ên thời gian may là 2650:
bảng
thuộc (x+6)
-Bài toán

-GV hướng dẫn HS thực hiện dạng toán năng suất
Do may xong 2650 áo trước

-Cần phân tích : số thời hạn là 5 nagỳ nên có
Số Số ngày Số
áo may trong 1 ngày 3000 2650
p t: 5 
áo áo x6
x
,thời gian may ,số
/1ng may
x2 -64 x -3600 =0
áo .


Kế x 3000/x 3000 -HS tham gia phân '  4624  '  68
x1  100; x2  36(loai)
hoạch tích bài toán theo

dẫn dắt của GV
Vậy theo kế hoạch mỗi ngày
Th ực
x+6 2650/x+6 2650
-HS trình bày bài xưởng phải may 100 áo
h iện

toán

-GV yêu cầu Nh ìn sơ đồ phân

tích và trình bày lời giải
Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động của Ghi bảng

HSGV yêu cầu HS hoạt động 2 )Luyện tập :

nhóm ?1
HS hoạt động ?1

theo nhóm
tóm tắt : H C N có :d ài hơn rộng

-GV kiểm tra các nhóm làm -Dại diện một 4m . dtích:320 m2

việc nhóm lên b ảng
Tính : chiều dài ,chiều rộng
trình bày

Giải :
-Các nhóm theo
-Gv nh ận xét và bổ sung
dõi và bổ sung Gọi chiều dài là x ( m;x>4)

nếu có
Thì chiều rộng là x-4 (m)

-bài 41 SGK : Gv đưa đề b ài -Một HS đọc to
Vì diện tích là 320 ta cópt:
lên bảng phụ đề bài

x(x-4)=320
-Gọi HS hãy chọn ẩn số và lập - Gọi số nhỏ là x

thì số lớn là  x 2  4 x  320  0
pt của bài toán
x1  20
(x+5) x 2  16(loai)
-Gv yêu cầu HS giải phương

trình ,m ột HS lên b ảng trình -HS giải pt và
Vậy chiều d ài là 20 m
bày một HS lên trình
Chiều rộng 20-4=16 (m)
bày
-GV hỏi : Cả hai nghiệm này
Bài 41 SGK/ 58
có nh ận được không ? -Cả hai nghiệm

này nhận được
-Trả lời bài toán vì x là m ột số có Gọi số nhỏ là x thì số lớn là (x+5)

thể âm ,có thể .Tích hai số bằng 150
-Bài 42 SGK
dương
Vậy ta có pt : x(x+5)=150
GV đưa đề bài lên b ảng
-Một HS đọc to
x2 +5x -150 =0
-Gv hướng dẫn HS phân tích đề bài

đề bài =>x1=10 ; x2 =-15
-HS phân tích

-Chọn ẩn số Vậy nếu số nhỏ là 10 => số lớn là 15
bài toán

; số nhỏ là -15 thì số lớn là -10
-Bác Th ời vay 2000 000 vậy -HS trả lời theo

sau 1 năm cả vốn lẫn lãi là ? câu hỏi gợi ý của Bài 42 SGK/58:

Gv
-Số tiến n ày coi là gốc để tính Gọi lãi su ất cho vay một năm là x% (

lãi năm sau .Vậy sau năm thức HS giải pt đ k:x>0)

2 cả vốn lẫn lãi là ?
Sau một năm cã vốn lẫn lãi là

-Lập pt của bài toán
2 000 000 +2 000 000.x% =
-HS trả lời

-Giải pt
20 000(100+x)

-Trả lời
Sau năm thứ hai cả vốn lẫn lãi là


20 000(100+x)+20 000(100+x).x%


=20 000(100+x)+200.x(100+x)


=200(100+x)(100+x)=200(100+x)2


Theo bài toán sau 2 năm Bác Thời
phải trả 2 420 000đ ta có pt:


200(100+x)2 =2 420 000


(100+x)2 =12100


/100+x/ =110


* 100+x=110=> x=10


* 100+x= -110 => x2 =-210(lo ại)


Vậy lãi su ất cho vay h àng năm là

10% Dặn dò :


-BVN: 45;46;47;48 SGK +51;56 SBT


-Với những b ài toán có 3 đại lượng trong đó một đại lượng bằng tích hai đại lư ợng kia

( chuyển động ,năng suất ,d ài rộng ,diện tích …) nên phân tích các đại lượng bằng

b ảng th ì dễ lập pt hơn )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản