Giải mã password của SQL Server

Chia sẻ: vn9h_vnc

SQL server sử dụng một hàm undocumented ( tạm gọi là hàm không cơ sở ) , pwdencrypt() để mã hoá mã số của người dùng , chúng được lưu trữ trong bảng sysxlogin của cơ sở dữ liệu chính (master database) . Đây có lẽ là điều mà nhiều người biết . Điều không được công bố là những yếu tố của hàm pwdencrypy() . Bài viết sau sẽ thảo luận về hàm này cũng như những điểm yếu trong cách mã hoá mã số của SQL Server ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản