Giải pháp Mail cho Doanh nghiệp nhỏ part 2 ( lab 3)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
102
lượt xem
41
download

Giải pháp Mail cho Doanh nghiệp nhỏ part 2 ( lab 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với yêu cầu tương tự bài Lab-2 nhưng sử dụng giải pháp MailOnline với dịch vụ Mail Hosting miễn phí của hệ thống Google . điểm lợi thế là : Không cần máy làm Mail Server Không cần Mail Administrator chuyên nghiệp Online 24/7 Không bị xếp loại Spam Mail

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp Mail cho Doanh nghiệp nhỏ part 2 ( lab 3)

 1. Quảng trị mạng Bài 3: Giải pháp Mail cho Doanh nghiệp nhỏ Free Mail Online Service I- MÔ HÌNH: Nhƣ bài lab số 1 và số 2 I- GIỚI THIỆU Với yêu cầu tương tự bài Lab-2 nhưng sử dụng giải pháp MailOnline với dịch vụ Mail Hosting miễn phí của hệ thống Google . điểm lợi thế là : - Không cần máy làm Mail Server - Không cần Mail Administrator chuyên nghiệp - Online 24/7 - Không bị xếp loại Spam Mail III- CÁC BƢƠC TRIỂN KHAI - Hướng dẫn cách đăng ký Google Application - Hướng dẫn cách gán tên miền với các dịch vụ của Google App (Web, Mail, FTP, Calenda …) và tạo các alias name tương ứng.. - Test thử bằng cách gởi mail từ trong ra và từ ngoài vào IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1. Hướng dẫn cách đăng ký Google Application Collection By traibingo 1
 2. Quảng trị mạng a. Vào trang www.google.com/a b. Trong phần Change Language, chọn tiếng Việt c. Chọn mục Doanh nghiệp và Nhân viên Collection By traibingo 2
 3. Quảng trị mạng Trong mục Nhận email, công cụ giúp tăng năng suất và cộng tác cho doanh nghiệp, chọn tìm hiểu thêm d. Chọn So sánh các ấn bản và đăng ký Collection By traibingo 3
 4. Quảng trị mạng e. Trong Standard Edition  chọn Đăng ký Collection By traibingo 4
 5. Quảng trị mạng f. Bước 1 : Trong màn hình Chào mừng bạn đến với Google Apps, chọn vào ô Quản trị viên. Tôi sở hữu hoặc kiểm soát tên miền này. Nhập vào tên domain trong phần Nhập vào trên miền của bạn  Click Bắt đầu Collection By traibingo 5
 6. Quảng trị mạng Collection By traibingo 6
 7. Quảng trị mạng g. Bước 2 : Điền thông tin về tên công ty của bạn  Trong dòng Số ngƣời dùng : nhập vào số người dùng (tùy ý)  Trong phần Quản trị viên Tài khoản, nhập vào thông tin của người quản trị hệ thống domain. Sau khi nhập xong, nhấn Tiếp tục Collection By traibingo 7
 8. Quảng trị mạng Collection By traibingo 8
 9. Quảng trị mạng h. Bước 3 : Trong phần Tạo tài khoản Quản trị viên đầu tiên, nhập vào UN/PW và 1 số thông tin của người quản trị hệ thống mail. Sau đó, nhấn vào ô Tôi chấp nhận. Tiếp tục thiết lập >> Collection By traibingo 9
 10. Quảng trị mạng i. Màn hình Google App cho it4vns.com xuất hiện Lƣu ý : Lúc này, tất cả các dịch đều đang ở trạng thái không hoạt động Collection By traibingo 10
 11. Quảng trị mạng 2. Hướng dẫn cách gán tên miền với các dịch vụ của Google App (Web, Mail, FTP, Calenda …) và tạo các alias name tương ứng.. a. Nhấn vào mục Xác minh quyền sở hữu tên miền Collection By traibingo 11
 12. Quảng trị mạng b. Màn hình Vui long xác minh rằng bạn sở hữu tên miền it4vns.com xuất hiện, nhấn phím mũi tên trong phần Chọn phƣơng pháp xác minh, chọn Thay đổi bản ghi CNAME  nhấn Xác minh Collection By traibingo 12
 13. Quảng trị mạng c. Google sẽ cung cấp cho bạn 1 chuỗi số. Bạn logon vào trang web quản trị domain để nhập thông tin theo sự hướng dẫn từ google. Collection By traibingo 13
 14. Quảng trị mạng Trong trang quản trị domain it4vns.com, chọn dòng CNAME – Edit domain aliases records Collection By traibingo 14
 15. Quảng trị mạng Collection By traibingo 15
 16. Quảng trị mạng Dán chuỗi số được cung cấp từ google (*.it4vn2.com) points to google.com  nhấn Continue (2 lần) Collection By traibingo 16
 17. Quảng trị mạng Collection By traibingo 17
 18. Quảng trị mạng d. Quay về màn hình của bƣớc 2b, nhấn vào ô Xác minh e. Bạn sẽ nhận được thôg báo Chúng tôi đang kiểm tra quyền sở hữu miền. Viêc này có thể mất đến 48h  chọn Đăng xuất (Sau 1 ngày bạn hãy quay lại trang này. Không tới 2 ngày đâu) Collection By traibingo 18
 19. Quảng trị mạng Collection By traibingo 19
 20. Quảng trị mạng 1 ngày sau đó … f. Logon vào trang web của google : http://www.google.com/a g. Nhấn chọn lên dòng Returning user, sign in here (ở góc phải trên của màn hình) h. Trong dòng Enter your domain name: nhập vào tên miền của mình và chọn Go to start page  nhấn Go Collection By traibingo 20
Đồng bộ tài khoản