GIẢI PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRẠM KHÔNG NGƯỜI TRỰC

Chia sẻ: doandien87

Để đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành hệ thống Cao áp (110/220/500kV), các Công ty truyền tải điện và Công ty điện lực cần được trang bị một hệ thống thu thập và xử lý thông tin vận hành từ mức thấp nhất của hệ thống là các trạm biến áp cho đến mức quản lý của Công ty, Xí nghiệp thậm chí đến tận các điện lực được phân cấp điều khiển phối hợp với lưới điện trung thế của mình....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản