Giải pháp thu thập dữ liệu và điều khiển trạm không người trực

Chia sẻ: minhloi7733

Giải pháp thu thập dữ liệu và điều khiển trạm không người trực Tổng quan của hệ thống thông tin vận hành: 1.1. Hệ thống điều khiển trạm và các trung tâm quản lý vận hành Để đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành hệ thống cao áp (110/220/500 kV), các công ty truyền tải điện và công ty điện lực cần được trang bị một hệ thống thu thập và xử lý thông tin vận hành từ mức thấp nhất của hệ thống là các trạm biến áp. Hình 1.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống thu thập và...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản