Giải phẫu động mạch của đầu- mặt - cổ (Kỳ 6)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
245
lượt xem
37
download

Giải phẫu động mạch của đầu- mặt - cổ (Kỳ 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhánh bên Ở cổ động mạch không cho nhánh bên. Ở trong xương đá tách nhánh cảnh như vào hòm nhĩ cấp máu cho màng nhĩ. Ở trong sọ lánh động mạch mắt cấp máu cho ổ mắt và nối với động mạch mặt. 4.2. Nhánh tận - Động mạch não trước (a. cerebrianterior) cấp máu cho mặt trong não. - Động mạch não giữa (a. cerebrimedia) cấp máu cho mặt ngoài não. - Động mạch thông sau (a. comnumicans posterior) nối với động mạch đại não sau cấp máu cho mặt dưới não. - Động mạch màn mạch trước (a. choride anterior) tham gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu động mạch của đầu- mặt - cổ (Kỳ 6)

  1. Giải phẫu động mạch của đầu- mặt - cổ (Kỳ 6) Bài giảng Giải phẫu học Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn 4.1. Nhánh bên Ở cổ động mạch không cho nhánh bên. Ở trong xương đá tách nhánh cảnh như vào hòm nhĩ cấp máu cho màng nhĩ. Ở trong sọ lánh động mạch mắt cấp máu cho ổ mắt và nối với động mạch mặt. 4.2. Nhánh tận - Động mạch não trước (a. cerebrianterior) cấp máu cho mặt trong não. - Động mạch não giữa (a. cerebrimedia) cấp máu cho mặt ngoài não.
  2. - Động mạch thông sau (a. comnumicans posterior) nối với động mạch đại não sau cấp máu cho mặt dưới não. - Động mạch màn mạch trước (a. choride anterior) tham gia đám rối mạch mạc trong mái não thất III. 4.3. Vòng nối Với động mạch cảnh ngoài ở xung quanh ổ mắt. - Với động mạch dưới đòn, cảnh trong bên đối diện ở xung quanh yên bướm.
  3. 1,3. ĐM não trước 2. ĐM thông trước 4. ĐM cảnh trong 5. ĐM não giữa 6. ĐM mạch mạc 7. ĐM thông sau 8. ĐM não sau 9. ĐM tiểu não 10. ĐM thân nền 11. ĐM cầu não 12. ĐM đốt sống Hình 4.39. Sơ đồ vòng nối đa giác Willis Tóm lại:
  4. Động mạch cảnh trong là động mạch cấp máu cho não, cho mắt, đường đi của động mạch không thẳng chạy uốn mình, có nhiều khúc, có khẩu kính không đều nhau là động mạch thắt nguy hiểm. ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN Động mạch dưới đòn (a. subclavia) là động mạch lớn nằm ở vùng trên đòn là vùng trung gian nối giữa thân mình, đầu mặt cổ và chi trên, có nhiều nhánh bên và vòng nối nên có thể thắt được. Động mạch dưới đòn cấp máu chủ yếu cho chi trên. Ngoài ra động mạch còn cấp máu cho não, nền cổ và thành ngực. 1. NGUYÊN UỶ, ĐƯỜNG ĐI, TẬN CÙNG - Động mạch dưới đòn phải tách từ thân động mạch tay đầu. - Động mạch dưới đòn trái tách trực tiếp từ cung động mạch chủ nên dài hơn và có thêm một đoạn ở trong ngực. Động mạch dưới đòn trái đi lên trong trung thất trên, đến sau khớp khớp ức đòn trái, vẽ một đường cong lõm xuống dưới ở nền cổ. Cả hai động mạch dưới đòn ở nền cổ uốn cong từ sau khớp ức đòn, chạy hình vòng cung ở trước đỉnh phổi đến sau điểm giữa xương đòn thì đổi tên thành động mạch nách. Điểm cao nhất của động mạch cách xương đòn 18mm. 2. LIÊN QUAN
  5. Có hai đoạn liên quan 2.1. Đoạn ngực (riêng cho động mạch dưới đòn trái) - Ở trước với động mạch cảnh gốc trái, và thân tĩnh mạch tay đầu trái. - Ở sau với ống ngực với chuỗi hạch giao cảm ngực. - Ở ngoài với phổi trái và màng màng phổi trái. - Ở trong với thực quản với khí quản và dây thần kinh thanh quản quặt ngược trái.
Đồng bộ tài khoản