Giải phẫu động mạch của đầu- mặt - cổ (Kỳ 6)

Chia sẻ: ytaxinhdep

Nhánh bên Ở cổ động mạch không cho nhánh bên. Ở trong xương đá tách nhánh cảnh như vào hòm nhĩ cấp máu cho màng nhĩ. Ở trong sọ lánh động mạch mắt cấp máu cho ổ mắt và nối với động mạch mặt. 4.2. Nhánh tận - Động mạch não trước (a. cerebrianterior) cấp máu cho mặt trong não. - Động mạch não giữa (a. cerebrimedia) cấp máu cho mặt ngoài não. - Động mạch thông sau (a. comnumicans posterior) nối với động mạch đại não sau cấp máu cho mặt dưới não. - Động mạch màn mạch trước (a. choride anterior) tham gia...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản