Giải phẫu gan

Chia sẻ: lumia_12

Tham khảo bài thuyết trình 'giải phẫu gan', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giải phẫu gan

 

 1. BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC CHÀO MỪNG CÁC BẠN
 2. HÌNH ẢNH PHÔI THAI …
 3. HÌNH ẢNH PHÔI THAI …
 4. HÌNH ẢNH PHÔI THAI …
 5. HÌNH ẢNH PHÔI THAI …
 6. GAN   Đại cương Tạng lớn nhất Chức năng : Nội tiết        Ngoại tiết  Vị trí 
 7. GAN 1.HÌNH THỂ NGOÀI LIÊN QUAN, PHƯƠNG TIỆN GIỮ GAN
 8. GAN  CÁC MẶT
 9. GAN 1.HÌNH THỂ NGOÀI…
 10. GAN PHƯƠNG TIỆN GIỮ GAN
 11. LIÊN QUAN
 12. 2. ĐỘNG MẠCH GAN
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản