Giải phẫu vùng đùi (Kỳ 2)

Chia sẻ: ytaxinhdep

Có các nhánh của động mạch đùi sâu (động mạch xiên) và thần kinh ngồi. 4.1. Các nhánh của động mạch đùi sâu (động mạch xiên) Từ động mạch đùi sâu (một ngành bên lớn của động mạch đùi, nuôi dưỡng hầu hết các cơ của đùi) phân ra các nhánh: động mạch nuôi cho cơ tứ đầu đùi; động mạch mũ trước; động mạch mũ sau và tận hết ở khu đùi sau bởi các động mạch xiên. 1. Cơ mông to 2. Thần kinh bì mông giữa 3. Động mạch và thần kinh mông dưới 4. Thần kinh đùi bì sau 5. Thần...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản