Giải phẫu xương chi dưới (Kỳ 5)

Chia sẻ: ytaxinhdep

Xương hộp (os cuboideum) Nằm trước xương sên, xương gót, ở sau các xương đốt bàn chân, ở ngang với xương thuyền và 3 xương chêm gồm có các mặt: mặt trước có 2 diện tiếp khớp với 2 xương đốt bàn chân IV và V; mặt sau tiếp khớp với xương gót; mặt trong có 2 diện tiếp khớp với xương chêm III và xương thuyền; mặt trên có cơ mu chân và da che phủ, mặt dưới do rãnh gân cơ mác bên dài lướt qua. A. Nhìn phía trong; 1. Xương sên B. Nhìn phía ngoài 4....

Nội dung Text: Giải phẫu xương chi dưới (Kỳ 5)

Giải phẫu xương chi dưới

(Kỳ 5)

Bài giảng Giải phẫu học


Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn


1.6.3. Xương hộp (os cuboideum)


Nằm trước xương sên, xương gót, ở sau các xương đốt bàn chân, ở ngang

với xương thuyền và 3 xương chêm gồm có các mặt: mặt trước có 2 diện tiếp

khớp với 2 xương đốt bàn chân IV và V; mặt sau tiếp khớp với xương gót; mặt

trong có 2 diện tiếp khớp với xương chêm III và xương thuyền; mặt trên

có cơ mu chân và da che phủ, mặt dưới do rãnh gân cơ mác bên dài lướt qua.
A. Nhìn phía trong; B. Nhìn phía ngoài


1. Xương sên 4. Xương đốt bàn


2. Xương thuyền 5. Xương hộp


3. Xương chêm 6. Xương gót


Hình 3.6. Các xương cổ, bàn chân (nhìn nghiêng)


1. 6.4. Xương thuyền (os naviculare)


Nằm ngay trước xương sên, sau các xương chêm, gồm có các mặt: mặt sau

khớp với xương sên, mặt trước khớp với 3 xương chêm.
1.6.5. Xương chêm (os cuneiformis)


Có 3 xương chêm từ trong ra ngoài là xương chêm I, xương chêm II và

xương chêm III. Mỗi xương chêm gồm có: mặt trước khớp với xương đốt bàn

chân I, II, III; mặt bên tiếp khớp với nhau (trừ mặt trong của xương chêm I), mặt

sau khớp với xương thuyền, mặt ngoài xương chêm III khớp với xương hộp.


1.7. Các xương đốt bàn chân (ossa metatarsalia)


Có 5 xương đốt bàn chân, kể từ trong ra ngoài (đánh số từ I đến Vì mỗi

xương đốt bàn chân là một xương dài gồm có một thân và hai đầu: thân xương

cong lồi lên trên, đầu sau khớp với các xương cổ chân, đầu trước lồi tiếp khớp với

các xương đốt ngón chân.


1.8. Các xương đất ngón chân (ossa digitonum pedis)


Ngón I có 2 đốt.


Các ngón II, III, IV, V có 3 đốt: gần, giữa và xa (đốt I, II, III).
1. Chỏm xương bàn ch


2. Thân xương bàn châ


3. Nền xương bàn chân


4. Các xương chêm


5. Xương thuyền


6. Xương sên


7. Xương gót


8. Xương hộp


9. Xương bàn chân V


10. Đốt I ngón V


1 1. Đốt II ngón V


12. Đốt III ngón V


13. Mỏm ngoài củ gót


14. Mỏm ngoài củ gót
15. Mỏm trong củ gótHình 3.7. Các xương bàn chân (A. Mặt mu chân B. Mặt gan chân)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản