Giải phẫu xương chi dưới (Kỳ 5)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
239
lượt xem
38
download

Giải phẫu xương chi dưới (Kỳ 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xương hộp (os cuboideum) Nằm trước xương sên, xương gót, ở sau các xương đốt bàn chân, ở ngang với xương thuyền và 3 xương chêm gồm có các mặt: mặt trước có 2 diện tiếp khớp với 2 xương đốt bàn chân IV và V; mặt sau tiếp khớp với xương gót; mặt trong có 2 diện tiếp khớp với xương chêm III và xương thuyền; mặt trên có cơ mu chân và da che phủ, mặt dưới do rãnh gân cơ mác bên dài lướt qua. A. Nhìn phía trong; 1. Xương sên B. Nhìn phía ngoài 4....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu xương chi dưới (Kỳ 5)

  1. Giải phẫu xương chi dưới (Kỳ 5) Bài giảng Giải phẫu học Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn 1.6.3. Xương hộp (os cuboideum) Nằm trước xương sên, xương gót, ở sau các xương đốt bàn chân, ở ngang với xương thuyền và 3 xương chêm gồm có các mặt: mặt trước có 2 diện tiếp khớp với 2 xương đốt bàn chân IV và V; mặt sau tiếp khớp với xương gót; mặt trong có 2 diện tiếp khớp với xương chêm III và xương thuyền; mặt trên có cơ mu chân và da che phủ, mặt dưới do rãnh gân cơ mác bên dài lướt qua.
  2. A. Nhìn phía trong; B. Nhìn phía ngoài 1. Xương sên 4. Xương đốt bàn 2. Xương thuyền 5. Xương hộp 3. Xương chêm 6. Xương gót Hình 3.6. Các xương cổ, bàn chân (nhìn nghiêng) 1. 6.4. Xương thuyền (os naviculare) Nằm ngay trước xương sên, sau các xương chêm, gồm có các mặt: mặt sau khớp với xương sên, mặt trước khớp với 3 xương chêm.
  3. 1.6.5. Xương chêm (os cuneiformis) Có 3 xương chêm từ trong ra ngoài là xương chêm I, xương chêm II và xương chêm III. Mỗi xương chêm gồm có: mặt trước khớp với xương đốt bàn chân I, II, III; mặt bên tiếp khớp với nhau (trừ mặt trong của xương chêm I), mặt sau khớp với xương thuyền, mặt ngoài xương chêm III khớp với xương hộp. 1.7. Các xương đốt bàn chân (ossa metatarsalia) Có 5 xương đốt bàn chân, kể từ trong ra ngoài (đánh số từ I đến Vì mỗi xương đốt bàn chân là một xương dài gồm có một thân và hai đầu: thân xương cong lồi lên trên, đầu sau khớp với các xương cổ chân, đầu trước lồi tiếp khớp với các xương đốt ngón chân. 1.8. Các xương đất ngón chân (ossa digitonum pedis) Ngón I có 2 đốt. Các ngón II, III, IV, V có 3 đốt: gần, giữa và xa (đốt I, II, III).
  4. 1. Chỏm xương bàn ch 2. Thân xương bàn châ 3. Nền xương bàn chân 4. Các xương chêm 5. Xương thuyền 6. Xương sên 7. Xương gót 8. Xương hộp 9. Xương bàn chân V 10. Đốt I ngón V 1 1. Đốt II ngón V 12. Đốt III ngón V 13. Mỏm ngoài củ gót 14. Mỏm ngoài củ gót
  5. 15. Mỏm trong củ gót Hình 3.7. Các xương bàn chân (A. Mặt mu chân B. Mặt gan chân)
Đồng bộ tài khoản