Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
9
download

Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề

  1. Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động làm đơn xin học nghề (Mấu số 06) nộp đơn 1. Bước 1 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề, nơi học nghề gửi Sở Lao động, 2. Bước 2 Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW xem xét, quyết định Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm phối hợp với 3. Bước 3 Phòng thực hiện chức năng QLNN về dạy nghề thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở quyết định 4. Bước 4 Giám đốc Sở xem xét, ra quyết định hỗ trợ học nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký học nghề (Mấu số 6)
  3. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký học nghề (Mấu số 6) Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu số 6 : Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn đề nghị học nghề Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội...... Tỉnh, thành phố………………….. Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …... Số CMND ................. do ........................................................cấp ngày ....... tháng ........ năm ......... Số điện thoại liên lạc (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Hiện cư trú tại: ………………………………………… Số sổ Bảo hiểm xã hội: .................... Theo quyết định số…/QĐ- LĐTBXH ngày / /200.. của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố........... , tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..; tôi làm đơn này đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề: - Nghề:....................................................; thời gian học nghề:......tháng; - Nơi học nghề:………………………………. Tôi xin chân thành cám ơn./ ............., ngày ....... tháng ..... năm ..... Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản