Giải quyết đơn khiếu nại lần 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
7
download

Giải quyết đơn khiếu nại lần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Nhà nước cấp trên của cấp có thẩm quyền giải quyết lần đầu theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành; cán bộ thuộc quyền, người được cấp có thẩm quyền theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo giao cho tiến hành thẩm tra, xác minh. Cách thức thực hiện:Tiến hành công khai, dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết đơn khiếu nại lần 2

  1. Giải quyết đơn khiếu nại lần 2 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Nhà nước cấp trên của cấp có thẩm quyền giải quyết lần đầu theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành; cán bộ thuộc quyền, người được cấp có thẩm quyền theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo giao cho tiến hành thẩm tra, xác minh. Cách thức thực hiện:Tiến hành công khai, dân chủ, trực tiếp, bằng văn bản với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại cơ quan, đơn vị nơi phát sinh khiếu nại. Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày. Đối với vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn: thời hạn giải quyết không quá 60 ngày. Đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết đơn. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Tiếp nhận đơn khiếu nại. Ban hành quyết định thẩm tra, xác minh (thanh tra) đơn khiếu nại 2. 2 lần 2; lập kế hoạch thẩm tra, xác minh khiếu nại; thông báo quyết định, kế hoạch thẩm tra, xác minh. Thẩm tra hồ sơ, tài liệu liên quan; tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có lợi ích liên quan (chỉ tiến 3. 3 hành khi thấy cần thiết, với vụ việc phức tạp); Lập biên bản thẩm tra xác minh; thông báo sơ bộ kết quả thẩm tra, xác minh; ban hành kết luận thẩm tra xác minh. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2; công bố quyết 4. 4 định; thông báo quyết định giải quyết khiếu nại cho các bên liên quan; Lưu trữ hồ sơ vụ việc.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn khiếu nại lần 2; 2. - Quyết định về việc xác minh Đơn khiếu nại lần 2; 3. - Kế hoạch thẩm tra, xác minh Đơn khiếu nại; 4. - Các biên bản làm việc; - Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của đoàn thẩm tra với người có thẩn 5. quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại lần 2; 6. - Các văn bản khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn khiếu nại (Mẫu số 32) Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản