Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.

Chia sẻ: chuthotaidai

Tham khảo tài liệu 'giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền sở tài chính.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công
dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:Tài chính


Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Tài chính

Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban có liên quan

Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Đối với vụ việc phức
tạp không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
Các bướcTên bước Mô tả bướcCông dân nộp hồ sơ khiếu nại, tố cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp
1.
đến văn phòng Sở Tài chính .Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo và
2.
chuyển cho phòng Thanh tra.Phòng Thanh tra thực hiện nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu
3.
nại, tố cáo theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo .Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho Ban
4.
Giám đốc Sở .Quyết định của Sở Tài chính về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
5. của công dân gởi cho đối tượng khiếu nại, tố cáo biết để thực
hiện.
Hồ sơThành phần hồ sơ1. - Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.2. - Tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo .Số bộ hồ sơ:

01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản