Giải quyết đơn tố cáo

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
4
download

Giải quyết đơn tố cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê: Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp hoặc người được thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh. Cách thức thực hiện:Tổ chức xác minh công khai, dân chủ, trực tiếp tại cơ quan đơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết đơn tố cáo

  1. Giải quyết đơn tố cáo Thông tin Lĩnh vực thống kê: Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp hoặc người được thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh. Cách thức thực hiện:Tổ chức xác minh công khai, dân chủ, trực tiếp tại cơ quan đơn vị nơi phát sinh tố cáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Thông báo kết quả giải quyết tố cáo
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Tiếp nhận đơn tố cáo. Ban hành quyết định xác minh (thanh tra) nội dung đơn tố cáo; 2. 2 công bố quyết định, hướng dẫn nội dung báo cáo cho đối tượng. Yêu cầu các bên liên quan cung cấp bằng chứng, giải trình; cung 3. 3 cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; lập biên bản làm việc. 4. 4 Thông báo sơ bộ kết quả thẩm tra, xác minh. Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo với người ra quyết 5. 5 định xác minh đơn tố cáo; Ra văn bản kết luận về nội dung đơn tố cáo; Công bố kết luận 6. 6 thẩm tra, xác minh. 7. 7 Thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức, cá nhân liên
  3. Tên bước Mô tả bước quan. 8. 8 Kiến nghị cấp có thẩm quyền sử lý sai phạm (nếu có). 9. 9 Lưu trữ hồ sơ vụ việc. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn tố cáo; 2. - Quyết định xác minh nội dung đơn tố cáo; 3. - Kế hoạch xác minh Đơn tố cáo; 4. - Các biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu chứng cứ; 5. - Văn bản giải trình của người bị tố cáo;
  4. Thành phần hồ sơ - Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo của người được giao thẩm 6. tra nội dung đơn tố cáo; 7. - Kết luận về nội dung tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; - Kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 8. đối với cấp có thẩm quyền; 9. - Các tài liệu khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn tố cáo (Mẫu số 46) Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản