Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi

Chia sẻ: jindo2000

Tham khảo tài liệu 'giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao
động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã
hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc
người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổiThông tin

Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y.

Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị

Thời hạn giải quyết:Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ
hợp lệ của người lao động

Đối tượng thực hiện:Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
Các bướcTên bước Mô tả bước1. 1 Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan nhân sự đơn vị.Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ,
2. 2
trình Thủ trưởng đơn vị.3. 3 Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ thai sản.Hồ sơThành phần hồ sơ- Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng
1.
trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;2. - Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;3. - Giấy báo tử hoặc giấy chứng tử của mẹ;
Thành phần hồ sơ- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (có xác nhận của
4.
chính quyền địa phương nơi cư trú);- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng
5.
lao động lập hàng quý;- Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được Bảo hiểm xã hội Bộ
6.
Quốc phòng duyệt.Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản