Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
430
lượt xem
94
download

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

  1. Lĩnh vực : Khiếu nại, tố cáo TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại với người khiếu nại. Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh lập và thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại cho người khiếu nại; người bị khiếu nại và lập thành biên bản. Sau khi thông báo dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ quan, đơn vị liên quan biết. Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung khiếu nại đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định. Khi quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết khiếu nại. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) hoặc văn bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại lập. Bản sao Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu khiếu nại quyết định hành chính); Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại kèm theo (nếu có). b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện
  2. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: *Thời hạn giải quyết khiếu nại: + Lần đầu: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. + Lần hai: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày. *Thời hiệu khiếu nại: + Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại nhưng phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, cơ sở y tế hay Thủ trưởng cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nơi người khiếu nại cư trú hoặc làm việc. * Thời hạn và quyền khiếu nại tiếp theo, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án: + Người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết. + Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu, lần hai) hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết (trừ những khiếu nại có những nội dung thuộc các vấn đề về chính trị nội bộ, danh mục bí mật Nhà nước hoặc quy định của Bộ Công an). + Thời hạn khiếu nại tiếp theo, thời hạn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án là 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Cá nhân CƠ QUAN THỰC HIỆN: Công an quận, thị xã KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Quyết định hành chính LỆ PHÍ: Không TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: CĂN CỨ PHÁP LÝ:
  3. + Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005 + Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo + Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân + Thông tư số 08/2007/TT-BCA(V24) ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân. + Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản