Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án nhân dân

Chia sẻ: Le Hong Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
627
lượt xem
144
download

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mấy năm trở lại đây, do những diễn biến phức tạp của đời sống xã hội nên các tranh chấp kinh doanh, thương mại cũng ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Theo đánh giá của TANDTC, trong thời gian qua, toàn ngành đã thụ lý, giải quyết gần 200.000 các việc dân sự. Một trong số những việc đó là những tranh chấp liên quan đến kinh doanh, thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án nhân dân

 1. haàn thuyeát trình luaät kinh t Nhoùm 4 – 6 – 9 ­ 10
 2. LUAÄT KINH TEÁ PHAÀN THUYEÁT TRÌNH NHOÙM 4
 3. • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH – THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
 4. 1/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG   1.1. Khái niệm vụ việc kinh  doanh, thương mại thuộc  thẩm quyền giải quyết của  Tòa án nhân dân   1.2. Các nguyên tắc giải  quyết vụ việc kinh doanh,  thương mại      
 5. • 1.1. Khái niệm vụ việc  kinh doanh, thương mại  thuộc thẩm quyền giải  quyết của Tòa án nhân dân
 6. Vụ việc kinh Các tranh chấp kinh doanh, doanh, thương mại thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân Các việc kinh doanh, thương mại dân bao gồm:
 7. a/ Tranh chấp kinh doanh – thương  mại (vụ án kinh doanh, thương mại)   Trong nền kinh tế thị trường, các tranh chấp phát sinh rất đa dạng bao gồm các tranh chấp về: Dân sự Lao động Hành chính Kinh tế Giải quyết Giải quyết Giải quyết Giải quyết theo Pháp theo Pháp lệnh theo Pháp theo Pháp lệnh thủ tục thủ tục giải lệnh thủ tục lệnh thủ tục giải quyết quyết các tranh giải quyết giải quyết các vụ án chấp lao động các vụ án các vụ án dân sự 1989 1996 hành chính kinh tế 1993 1996
 8. Xét về bản chất ­  Các tranh chấp dân sự, lao  động, kinh tế đều có đặc điểm  chung:  Xuất phát từ các quan hệ dân  sự, lao động, kinh tế là các  quan hệ được xác lập một cách  tự nguyện, dựa trên ý chí và  nguyện vọng của các bên. ­  Đặc điểm này quy định cách 
 9. Tranh Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh chấp doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có kinh đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục doanh – đích lợi nhuận thương mại là Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, những chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ tranh chức với nhau và đều có mục đích lợi chấp nhuận được Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty vời nhau một bên liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải yêu cầu thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi Tòa án hình thức tổ chức của công ty giải quyết, Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương bao mại mà pháp luật có quy định gồm:
 10. Tranh chấp về quyền sở hữu  trí tuệ
 11. Tranh chấp trong hoạt động  kinh doanh
 12. Tranh chấp giữa công ty  với nhân viên
 13. b/ Việc kinh doanh, thương mại (yêu cầu về kinh doanh, thương mại)       Là việc cá nhân, cơ quan,  tổ chức không có tranh chấp  nhưng có yêu cầu Tòa án công  nhận một sự kiện pháp lý là  căn cứ phát sinh quyền, nghĩa  vụ về kinh doanh, thương mại  của mình hoặc của cá nhân, cơ  quan, tổ chức khác; yêu cầu Tòa  án công nhận cho mình quyền về  kinh doanh, thương mại
 14. Bao gồm: - Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài - Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật quy định.
 15.  1.2. Các nguyên tắc giải quyết vụ việc kinh doanh, thương mại: Một số nguyên tắc đặc trưng trong tố tụng dân sự
 16. Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự (Điều 5) ­ Đương sự có quyền quyết định việc  khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm  quyền giải quyết vụ việc dân sự ­ Nguyên tắc này được thể hiện trong  suốt các giai đoạn của quá trình  tố tụng: họ có thể khởi kiện hoặc  không khởi kiện; trong quá trình  giải quyết vụ việc, các đương sự  có quyền châm dứt, thay đổi các  yêu cầu của mình; hoặc thậm chí  ngay cả khi bản án đã có hiệu lực 
 17. LUẬT KINH TẾ Phần Thuyết Trình Nhóm 9
 18. ) Nguyên tắc cung cấp cứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự (Điều 6)  Xuất phát từ nguyên tắc quyền  quyết định và tự định đoạt của  đương sự, đương sự có quyền  yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và  lợi ích hợp pháp của mình thì  cũng phải có nghĩa vụ đưa ra  các chứng cứ để chứng minh cho  các yêu cầu của mình là có căn  cứ và hợp pháp.       Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ 
 19.   Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta  hiện nay có nhiều việc mà tự bản  thân các đương sự khó có thể thu  thập được chứng cứ, nhất là các  chứng cứ liên quan đến việc quản lý  hồ sơ, giấy tờ cùa các cơ quan, tổ  chức như địa chính, ngân hàng…   Ngoài ra trong một số vụ án nếu  bên nguyên đơn có lợi thì họ nhiệt  tình tìm kiếm, sẵn sàng cung cấp  chứng cứ và bên bị đơn thì ngược  lại   Vì vậy để đảm bảo giải quyết vụ  án được nhanh chóng, khách quan và  đúng pháp luật, Bộ luật Tố tụng Dân  sự 2004 (Khoản 6 Điều 2) quy định 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản