Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y. Cách thức thực hiện:Cơ quan, đơn vị trực tiếp tiến hành các thủ tục cho người lao động Thời hạn giải quyết:Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

  1. Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y. Cách thức thực hiện:Cơ quan, đơn vị trực tiếp tiến hành các thủ tục cho người lao động Thời hạn giải quyết:Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan nhân sự kiểm tra hồ sơ, xác nhận và trình Thủ trưởng 1. 1 đơn vị. Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng 2. 2 sức phục hồi sức khoẻ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản sao Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của 1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức 2. khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động lập hàng quý; 3. - Danh sách người lao động hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được Bảo hiểm xã hội BQP
  3. Thành phần hồ sơ duyệt. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản