Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

  1. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Trưởng phòng giáo dục tổ chức thanh tra hoạt động của trung 1. Bước 1 tâm học tập cộng đồng.
  2. Tên bước Mô tả bước Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên 2. Bước 2 địa bàn. Nếu có căn cứ để giải trình thì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 3. Bước 3 cấp huyện xem xét, quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Biên bản kết luận thanh tra của phòng giáo dục và đào tạo (sau khi tập hợp ý 1. kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn). Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động 2. của trung tâm học tập cộng đồng. Số bộ hồ sơ: 02 bộ.
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản