Giải thể trường đại học

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
5
download

Giải thể trường đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án giải thể trường đại học, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ, công nhân viên và người học; phương án giải quyết về lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động theo quy định của pháp luật; phương án giải quyết các tài sản của trường; Việc giải thể trường đại học cần làm rõ lý do, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ công nhân viên và người học; có quyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thể trường đại học

  1. 8. Giải thể trường đại học a. Trình tự thực hiện - Chưa có quy định. b. Cách thức thực hiện - Hồ sơ gửi về Bộ phận “một cửa”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nôi qua đường bưu điện. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Hồ sơ giải thể trường đại học bao gồm: - Công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể trường; - Phương án giải thể trường đại học, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ, công nhân viên và người học; phương án giải quyết về lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động theo quy định của pháp luật; phương án giải quyết các tài sản của trường; Việc giải thể trường đại học cần làm rõ lý do, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giảng viên, cán bộ công nhân viên và người học; có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định. d. Thời hạn giải quyết - Chưa có quy định. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
  2. - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định giải thể trường của Thủ tướng Chính phủ. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính Việc giải thể trường đại học thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu trường vi phạm một trong các trường hợp sau đây: - Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của trường đại học; - Quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn đã hết hiệu lực, nhưng vẫn không khắc phục được các hậu quả của các vi phạm dẫn đến việc đình chỉ nêu trên; - Mục tiêu và nội dung hoạt động của trường đại học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; - Do yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; - Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường đại học. Các điều kiện giải thể trường đại học sẽ được quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trường đại học. l. Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Giáo dục năm 2005. - Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trường đại học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản