giải thích "Không thầy đố mày làm nên"

Chia sẻ: thanhvien1313

Đề 1 : Giải thích và chứng 2 câu tục ngữ sau đây không mâu thuẫn lẫn nhau : "Không thầy đố mày làm nên" và "Học thầy không tày học bạn".

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: giải thích "Không thầy đố mày làm nên"

giải thích "Không thầy đố mày làm nên" và "Học thầy


không tày học bạn".Đề 1 : Giải thích và chứng 2 câu tục ngữ sau đây không


mâu thuẫn lẫn nhau : "Không thầy đố mày làm nên" và


"Học thầy không tày học bạn".
Biết ơn, quý ơn là phẩm chất đạo đức của tình bạn và tình


thầy trò. Thầy là người cho ta nhiều kiến thức. Bạn là


người giúp ta phát triển những kiến thức đã học. Những


điều này đã được cha ông ta truyền lại qua hai câu tục
ngữ :
“Không thầy đố mày làm nên”.
“Học thầy không tày học bạn”.
Tại sao “không thầy đố mày làm nên” ?. Tại sao phải “học


thầy không tày học bạn” ?.
Cả hai câu tục ngữ : “Không thầy đố mày làm nên” và “học


thầy không tày học bạn” không mâu thuẫn với nhau vì cả
hai câu đều có vai trò của người thầy với người học.


Trong việc rèn luyện & học tập, người thầy đóng vai trò


chủ đạo, tổ chức hướng dẫn và truyền thụ kiến thức bổ


ích cho người học. Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm


nên” nhằm đề cao vai trò, vị trí và tác dụng quyết định của


người thầy, đề cao người thầy là đề cao tinh thần học tập


: phải học mới có kiến thức. “Thầy” không có nghĩa là


người dạy ở trường mà còn là người giỏi hơn, có thể


truyền đạt kinh nghiệm của người đi trước. Không có thầy,


không được chỉ bảo, dạy dỗ, không được học hành đến


nơi đến chốn, người ta không thể làm tốt bất cứ công việc
gì. Những hiểu biết tri thức, khoa học mà mỗi người lĩnh


hội được nếu không phải một phần do sự chỉ bảo, hướng


dẫn, truyền đạt của người thầy. Rõ ràng nếu không có


thầy dạy, không có kinh nghiệm của người đi trước thì


không có kiến thức, dễ sai lầm, thất bại.
Ngược lại, câu tục ngữ : “học thầy không tày học bạn” có


vẻ như coi nhẹ vai trò, tác dụng của người thầy và đề cao


việc học tập ở bạn bè. Cho rằng việc học ở bạn có kết quả


cao hơn học ở thầy. Nhưng ta cũng cần phải nhớ rằng


kiến thức của bạn có được cũng từ thầy mà ra. Tuy nhiên,
học ở bạn có những thuận lợi mà học ở thầy, cô không có


: bạn bè cùng lứa, dễ gần gũi, trao đổi, học tập lẫn nhau.


Học ở bạn, bản thân mình sẽ thấy được chỗ tốt, chỗ kém


của mình mà từ đó cố gắng vươn lên và tiến bộ.
Bên cạnh vai trò của thầy và bạn, sự nỗ lực của bản thân


cũng là điều quyết định trong việc học tập và nâng cao


kiến thức.
Câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” quá đề cao


vai trò của người thầy trong việc trưởng thành, lập nghiệp
của người học. Mặc dù trong công tác đào tạo con người,


người thầy giữ vai trò trung tâm, quyết định nhưng cho


rằng “không thầy đố mày làm nên” là điều không thỏa


đáng. Chúng ta ai cũng nhìn nhận sự trưởng thành, có sự


nghiệp của mỗi con người một phần nhờ công ơn dạy bảo


của nhà trường, của thầy cô nhưng một phần cũng phải


do bản thân người học phát huy nỗ lực cả nhân, tự bản


thân vận động để tiếp thu những cái mới, sáng tạo những


cái hay. Trong cuộc sống, môi trường hàng ngày ngoài tác


dụng của thầy, người học còn chịu ảnh hưởng của hoàn


cảnh xung quanh, của yếu tố khách quan như gia đình,
cha mẹ, xã hội… Do đó, tuyệt đối hóa việc học ở thầy,


không coi trọng việc học tập ở nơi khác, người khác thì sẽ


hạn chế kết quả của công việc.
Tuy nhiên, khẳng định : “Học thầy không tày học bạn”


cũng có nhiều chỗ chưa đúng vì câu tục ngữ này đã hạ


thấp vai trò và tác dụng của người thầy, đề cao quá mức


vai trò của bạn bè trong học tập. Học hỏi, tìm hiểu nơi bạn


bè là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành đạt


của mỗi cá nhân nhưng trong gia đình, người thầy đóng


vai trò quyết định, bạn bè đóng vai trò hỗ trợ. Nếu nói rằng
bạn bè có trò giúp đỡ, hỗ trợ, bảo ban để cùng nhau học


tập tốt hơn thì chúng ta dễ chấp nhận nhưng nói “không


tày” thì khó nghe vì ông cha ta đã từng nói :
“Muốn sang thì bắc cầu kiều


Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”.
Muốn học tốt, bên cạnh việc học ở thầy, ở bạn còn phải


có sự nỗ lực, học tập của bản thân. Chúng ta phải khẳng


định việc học ở thầy là chủ yếu và còn phải kết hợp với sự


nỗ lực của cá nhân người học. Chúng ta không chấp nhận
cách học thụ động, nhồi nhét, máy móc.
Ngoài ra, muốn giúp đỡ nhau trong học tập sao cho có kết


quả, bạn bè cùng chung chí hướng, chung mục đích học


tập, phấn đấu rèn luyện theo nội dung mà người thầy


hướng dẫn. Một phần do thầy dạy dỗ bảo ban còn phải


mở rộng sự học hỏi, học ở bạn, học trong thực tế.


Chính Hồ Chủ tịch cũng đã khẳng định “phải học ở


trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học ở nhân dân,


không học nhân dân là thiếu sót lớn”.
Như vậy, trong hoạt động ở nhà trường hiện nay, hai câu


tục ngữ không hề mâu thuẫn nhau, đều có ý nhấn mạnh


đối tượng đối với người biết vận dụng thì hai câu tục ngữ


có ý nghĩa tích cực, bổ sung cho nhau, chỉ cho chúng ta


hai nơi học tốt nhất : học ở thầy và học ở bạn.
Hai câu tục ngữ “học thầy không tày học bạn”, “không


thầy đố mày làm nên” tách rời nhau, có khía cạnh đúng và


hạn chế, nhìn bề ngoài như mâu thuẫn với nhau nhưng


phối hợp nội dung hai câu tục ngữ sẽ có lời khuyên học


hỏi tốt nhất : chúng ta phải coi trọng việc học ở thầy, đồng
thời phải biết học ở bạn.
Bản thân mỗi người học sinh phải biết kính trọng, biết ơn


thầy cô giáo, những người đã giúp đỡ, truyền thụ cho


chúng ta, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta. Và


chúng ta cũng vẫn phải khiêm tốn học hỏi nơi bạn bè,


đoàn kết chân thành giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản