Giáo án 5 tuổi - DẤU THANH - HỎI - NGÃ - NẶNG

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
191
lượt xem
29
download

Giáo án 5 tuổi - DẤU THANH - HỎI - NGÃ - NẶNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dạy trẻ nhận biết được sự khác nhau giữa tiếng của các thanh: hỏi, ngã, nặng. - Phát triển khả năng phân tích, so sánh để tìm ra sự khác nhau. - Giáo dục trẻ nghiêm túc trong giờ học, chú ý lắng nghe và thực hiện tốt các yêu cầu của cô. II. Chuẩn bị: - Mô hình tiếng có dấu thanh. - Bảng con, phấn, giẻ lau, hộp viết. III. Hướng dẫn: Hoạt động của trẻ - Trẻ chơi trò chơi. - Trẻ chú ý nghe cô phát âm. - Cả lớp đọc và làm động tác tay. Hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án 5 tuổi - DẤU THANH - HỎI - NGÃ - NẶNG

  1. DẤU THANH HỎI - NGÃ - NẶNG
  2. I. Mục đích yêu cầu: - Dạy trẻ nhận biết được sự khác nhau giữa tiếng của các thanh: hỏi, ngã, nặng. - Phát triển khả năng phân tích, so sánh để tìm ra sự khác nhau. - Giáo dục trẻ nghiêm túc trong giờ học, chú ý lắng nghe và thực hiện tốt các yêu cầu của cô. II. Chuẩn bị: - Mô hình tiếng có dấu thanh. - Bảng con, phấn, giẻ lau, hộp viết. III. Hướng dẫn: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Ổn định: - Trẻ chơi trò chơi. - Cho trẻ chơi trò chơi "Gieo hạt". - Trẻ chú ý nghe cô phát âm. * Giới thiệu và phân tích: - Cả lớp đọc và làm động tác tay. - Cô phát âm tiếng ca (phát âm kết hợp làm động - Trẻ chú ý. tác tay) - Trẻ phát âm "Cả" kết hợp làm - Ca, tay phải đưa ngang. động tác tay. - Cho cả lớp phát âm "Ca" làm động tác tay phải - Lớp đọc. đưa ngang. - Tổ nhóm cá nhân đọc. - Cô phát âm tiếng "Ca" kết hợp làm động tác tay. - Trẻ đọc tiếng trên mô hình. - "Cả" tay phải đưa vòng xuống như dấu hỏi. - Thưa cô mô hình: thanh sắc, - Cho cả lớp phát âm: cả kết hợp làm động tác tay. ngang, huyền, ngã, hỏi, nặng. - Cho trẻ phát âm lại 2 tiếng "ca - cả" (2-3 lần). - Trẻ phát âm và làm động tác của - Tổ, nhóm, cá nhân (2/3). từng mô hình.
  3. - Tiếng "Cả" có thanh hỏi. - Trẻ nói tên thanh: sắc, huyền, - Cho trẻ nhắc lại vài lần. ngã, hỏi... - Các con xem cô ghi mô hình của tiếng "cả" ‫.’ٱ‬ - Trẻ trả lời. - Cho trẻ đọc, cô chỉ mô hình. Không dấu, sắc, huyền, hỏi, ngã. - Tương tự như trên, cô thực hiện kết hợp với thanh - Trẻ phát âm theo yêu cầu của cô. ngã, thanh nặng. - Bây giờ các con hãy nhìn lên bảng xem cô có gì - Trẻ thực hiện theo cô. nè? - Đúng rồi, đây là mô hình của 6 dấu thanh. Đây là các thanh trong tiếng Việt. - Bây giờ các con phát âm mô hình 6 dấu thanh, vừa phát âm vừa làm động tác tay. - Cô chỉ vào mô hình cho trẻ nói tên các thanh (sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng) - Cô chỉ vào dấu thanh và hỏi: "?" Đây là dấu gì? * Ghi mô hình tiếng có dấu thanh: - Cho trẻ phát âm lại các tiếng trên bảng: Ca, cả, cã, cạ, cà, cá..... - Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm (2/3). - Cho trẻ lấy bảng con, tập ghi mô hình, hình tiếng các thanh: hỏi, ngã, nặng. - Thanh hỏi: nét cong bên phải đặt trên tiếng. - Thanh ngã: nét vặn nằm ngang, đặt không tiếng. - Thanh nặng: dấu chấm đặt dưới tiếng. - Cho trẻ lấy vở và tập viết các mô hình tiếng có
  4. thanh: hỏi, ngã, nặng. - Cô theo dõi và giúp đỡ trẻ thực hiện đúng yêu cầu. * Kết thúc giờ học: Nhận xét tuyên dương.
Đồng bộ tài khoản