Gíao án 6 - CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ ME VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE?

Chia sẻ: lexus450

- Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khỏe và thai nhi khỏe. - Xác định nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. - Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.

Nội dung Text: Gíao án 6 - CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ ME VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE?

Bài 5: C N LÀM GÌ C ME VÀ EM BÉ U KH E?

I. M c tiêu, nhi m v :

Sau bài h c, HS bi t:

- Nêu nh ng vi c nên và không nên làm i v i ph n có thai mb o
m kh e và thai nhi kh e.

- Xác nh nhi m v c a ngư i ch ng và các thành viên khác trong gia ình
là ph i chăm sóc, giúp ph n có thai.

- Có ý th c giúp ph n có thai.

II. dùng d y h c:

- Hình trang 12, 13 SGK.

III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


1. Ki m tra:


2. Bài m i:


Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK.


M c tiêu: HS nêu ư c nh ng vi c
nên và không nên làm i v i ph n có thai
m b o m kh e và thai nhi kh e.


Cách ti n hành:


a) Giao nhi m v và hư ng d n.


- Cho HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trang
12 SGK và tr l i câu h i.


b) Cho HS làm vi c. - HS làm vi c theo c p.


c) Làm vi c c l p.


- Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét.


K t lu n: (SGK)


Ho t ng 3: Th o lu n c l p.


M c tiêu: HS xác nh ư c nhi m v
c a ngư i ch ng và các thành viên khác trong
gia ình là ph i chăm sóc, giúp ph n có
thai.


Cách ti n hành:


a) HS quan sát hình và nêu n i dung - HS quan sát các hình 5, 6,
chính c a t ng hình. 7 trang 13 SGK.


b) Làm vi c c l p.


- Cho c l p th o lu n câu h i (SGV). - HS phát bi u ý ki n.


K t lu n: (SGV)


Ho t ng 4: óng vai.


M c tiêu: HS có ý th c giúp ph n
có thai.


Cách ti n hành:


a) Th o lu n c l p.


- Cho HS th o lu n câu h i trang 13 - HS phát bi u ý ki n.
SGK.
b) Làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n
nhóm mình th c hành óng vai
theo ch “Có ý th c giúp
ph n có thai”.


c) Trình di n trư c l p. - L p nh n xét.


3. C ng c , d n dò: (2')


- GV nh n xét ti t h c.


- Tuyên dương nhóm óng vai t t.


- Chu n b bài ti p.


Rút kinh nghi m :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản