Gíao án 6 - DÙNG THUỐC AN TOÀN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
5
download

Gíao án 6 - DÙNG THUỐC AN TOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Xác định khi nào nên dùng thuốc. - Nêu những đặc điểm cần chú ý khi phải dùng thuốc và khi mua thuốc. - Nêu tác hại của việc dùng không đúng thuốc, không đúng cách và không đúng liều lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - DÙNG THUỐC AN TOÀN

  1. Bài 11: DÙNG THU C AN TOÀN I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Xác nh khi nào nên dùng thu c. - Nêu nh ng c i m c n chú ý khi ph i dùng thu c và khi mua thu c. - Nêu tác h i c a vi c dùng không úng thu c, không úng cách và không úng li u lư ng. II. dùng d y h c: - Có th sưu t m m t s v ng và b n hư ng d n s d ng thu c. - Hình trang 24, 25 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c theo c p. M c tiêu: Khai thác v n hi u bi t c a HS v tên m t s thu c và trư ng h p c n s d ng thu c ó. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo c p. - HS làm vi c h i và tr l i câu h i. - Cho HS trình bày k t qu . - GV gi ng. Ho t ng 3: Th c hành làm bài t p trong SGK. M c tiêu: Giúp HS: - Xác nh ư c khi nào nên dùng thu c.
  3. - Nêu ư c nh ng i m c n chú ý khi ph i dùng thu c và khi mua thu c. - Nêu ư c tác h i c a vi c dùng không úng thu c, không úng cách và không úng li u lư ng. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS làm bài t p trang 24 SGK. - GV ch a bài. - HS nêu k t qu bài t p cá nhân. K t lu n: (SGK) Ho t ng 4: Trò chơi “Ai nhanh, ai úng”. M c tiêu: Giúp HS không ch bi t cách s d ng thu c an toàn mà còn bi t cách t n d ng giá tr dinh dư ng c a th c ăn phòng tránh b nh t t.
  4. Cách ti n hành: - GV giao nhi m v và hư ng d n. - Cho HS ti n hành chơi. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản