Giáo Án 6 GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

Chia sẻ: paradise4

Học sinh nắm được nội dung các bước cần thực hiện khi giải một bài toán trên máy tính. - Hiểu rõ hơn các khái niệm như : bài toán, thuật toán, dữ liệu, lệnh, ngôn ngữ lập trình và chương trình. - Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.

Nội dung Text: Giáo Án 6 GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

Giáo Án 6

GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH


Giáo viên hướng dẫn : Thầy Trần Doãn Vinh.
Sinh viên: Đào Ngọc Hà
Lớp K56A CNTT - ĐHSPHN.


I.Mục đích, yêu cầu :
- Học sinh nắm được nội dung các bước cần thực hiện khi giải một bài
toán trên máy tính.
- Hiểu rõ hơn các khái niệm như : bài toán, thuật toán, dữ liệu, lệnh,
ngôn ngữ lập trình và chương trình.
- Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.


II. Phương pháp – Phương tiện:
1. Phương pháp:
Kết hợp các phương pháp giảng dạy như thuyết trình, vấn đáp, …

2. Phương tiện :
- Sách giáo khoa Tin học 10.
- Vở ghi lý thuyết Tin học 10.
- Sách tham khảo (nếu có).

III.Tiến trình lên lớp, nội dung bài giảng:
A. Ổn định lớp : (1’):
- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ. (2’)
Trong quá trình học bài mới sẽ kết hợp kiểm tra bài cũ và cho
điểm.
Trong bài trước, chúng ta đã biết có thể giải bài toán bằng cách
dùng máy tính.Vậy để giải một bài toán bằng máy tính thường được
tiến hành như thế nào? Để hiểu rõ hơn, hôm nay chúng ta sẽ học bài:
Giải bài toán trên máy tính.

C. Nội dung bài giảng:
Nội dung Hoạt động giữa thầy và trò Thời
gian
1.Xác định bài toán. 5'
Mỗi bài toán gồm 2 Thành phần Input cần xác
thành phần: Input và định rõ phạm vi của các giá
Output. trị để chọn cách thể hiện dữ
Xác định bài toán là liệu thích hợp.
xác định rõ hai thành
phần này và mối quan
hệ giữa chúng. Cần xác
định các thông tin đó
cẩn thận để lựa chọn
thuật toán.
2.Lựa chọn hoặc thiết
kế thuật toán Hỏi:
7'
a. Lựa chọn thuật Thế nào là lệnh và thuật toán?
toán. Không nên theo đuổi việc định nghĩa thật
- Là bước quan trọng chính xác thế nào là lệnh, chương trình
nhất để giải một bài mà nên giới thiệu thông qua các chương
toán. Mỗi bài toán có trình cụ thể: Ví dụ trên MSDOS cd\ là
thể có nhiều thuật giải. một lệnh. Lệnh đó có tác dụng quay trở
Cần thiết kế hoặc chọn về tên ổ cứng mà con trỏ DOS đang
một thuật toán phù hợp đứng. Hoặc lệnh dir : cho phép xem
để giải bài toán cho những file đang có trong một thư mục…
trước.
Ví d ụ : Thuật toán là một dãy hữu hạn các thao
Bài toán tìm kiếm, tác được sắp xếp theo một trình tự xác
nếu dãy đã sắp xếp định sao cho sau khi thực hiên dãy thao
thuật toán tìm kiếm nhị tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận
phân cần ít thao tác hơn được Output cần tìm
thuật toán tìm kiếm
tuần tự. Yếu tố thời gian phụ thuộc vào nhiều yếu
tố : Ngôn ngữ lập trình, cấu hình máy,
- Các tiêu chí lựa chọn …và số lượng các phép toán trong một
hoặc thiết kế thuật toán chương trình
:
. Thời gian thực hiện Hỏi: Có mấy cách để diễn tả thuật
. Số lượng ô nhớ toán ?
. Độ phức tạp của 2 cách:
thuật toán - Liệt kê. (Thuật giải của nhà bác học cổ
Chú ý khi lựa chọn Ơclid)
thuật toán cần phải - Sơ đồ khối.
chọn thuật toán có độ Là công cụ giúp ta diễn tả thuật toán một 10'
thời gian thực hiện cách trực quan. Sơ đồ khối được tạo bởi
nhanh 4 loại khối nối với nhau bằng các cung.


b. Diễn tả thuật toán
Ví dụ: Tìm UCLN
của hai số nguyên
Khối Bắt đầu Khối thao tác
dương M và N.
. Xác định bài toán
- Input: Cho M, N
-Output: ƯCLN(M,N). Khối điều kiện Khối kết thúc

. Ý tưởng: Sử dụng
Cung
những điều đã biết sau:
- Nếu M =N thì giá trị
Diễn tả thuật toán trên bằng sơ đồ khối ?
chung đó là
ƯCLN(M,N)
- Nếu M < N thì Nhập M và N


ƯCLN(M,N) =
Sai Sai
ƯCLN(MN ?


- Nếu M > N tnì Đúng Đúng


ƯCLN(M,N) = M=M-N
Đưa ra M rồi kết thúc

ƯCLN(M-N,N).
Ví dụ mô phỏng việc thực hiện thuật
. Thuật toán
toán trên:
Cách liệt kê
- Bước 1: Nhập M, N
N2
=5 N1
=5 N5
= N5
=
- Bước 2: Nếu M = N
thì ƯCLN(M,N) = M N< NM
-- N< NM
-- M - MN
N M5
=
M1
=0 M1
=0 M1
=0

thì M = M - N. Quay
lại bước 2
- Bước 4: N = N - M.
Quay lại bước 2
- Bước 5: Đưa ra kết
qủa ƯCLN rồi kết thúc
4'
3. Viết chương trình
Viết chương trình là Mỗi ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và
tổng hợp giữa việc lựa những quy định ngữ pháp riêng.
chọn cách tổ chức dữ Chương trinh dịch sẽ phát hiện và
liệu và sử dụng ngôn thông báo các lỗi về mặt ngữ pháp
ngữ lập trình để diễn
đạt đúng thuật toán.
Nên chọn một ngôn
ngữ lập trình hoặc một
phần mềm chuyên dụng
thích hợp với thuật
toán.
Ví dụ: 8'
4. Hiệu chỉnh
Sau khi viết xong, Đề xuất các Test tiêu biểu để kiểm tra
cần phải thử chương tính đúng đắn của chương trình:
trình bằng cách thực Trả lời:
Giải phương trình ax2 + bx + c = 0
hiện nó với một số bộ
Input phụ thuộc vào Xét Delta
đặc điểm của bài Delta < 0 phương trình vô nghiệm
toán.Bằng cách đó ta Delta = 0 phương trình 1 nghiệm kép
được các bộ Output Delta > 0 phương trình 2 nghiệm phân
tương ứng. biệt
Nếu gặp lỗi ta phải sửa
lại chương trình.
Quá trình trên gọi là
hiệu chỉnh.
Các bộ Input và
Output tương ứng được
gọi là Test
Tất cả các bước trên có thể lặp lại nhiều 5'
5. Viết tài liệu
Tài liệu phải mô tả lần cho đến khi ta cho rằng chương trình
bài toán, thuật toán, đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.
thiết kế chương trình và
hướng dẫn sử dụng.
Tài liệu rất có ích cho
người sử dụng chương
trình và cho việc hoàn
thiện thêm chưong
trình.
D. Củng cố bài.(2')
Như vậy qua bài này chúng ta đã hiểu rõ hơn về cách máy tính làm
việc với một bài toán và cách giải một bài toán bằng máy tính. Để có thể làm
được một số bài tập chúng ta cần nắm được các bước cần thực hiện khi giải
một bài toán bằng máy tính.

E. Bài tập về nhà.(1')
Tìm hiểu về thuật giải ơclid và áp dụng vào bài toán sau:
Có 15 que diêm, Hai người chơi luân phiên bốc diêm, mỗi lượt, mỗi người
bốc từ 1 đến 3 que diêm. Người nào phải bôc cuối cùng sẽ thua cuộc. Hãy
viết thuật giải để người đi trước luôn thắng cuộc.
Gợi ý: bằng phương pháp liệt kê ra từng bước.
VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ giảng.
Nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản